www.skalnicky.cz Zpět na úvodní stránku
 
Výstavy a akce
Zajímavé rostliny
Pro
začátečníky
Skalky pro inspiraci
Bude Vás zajímat...
Ze světa hor
Adresy pěstitelů
Informace o klubech

Lomikameny z českého šlechtění od Karla Langa
2.část

Výstava lomikamenů Praha


Přinášíme vám druhou část fotografií a informací (navazujících na první díl) o kultivarech lomikamenů, které vznikly v letech 1991 - 2014 v množárně významného českého pěstitele lomikamenů, Karla Langa z Křižatek u Berouna. Křížením lomikamenů se systematicky zabývá již více jak dvacet pět let a připravil vám druhý přehled jeho vlastních výpěstků i s informacemi o nich.
Karel Lang je jedním z našich špičkových šlechtitelů a pěstitelů lomikamenů (článek o něm je na jiném místě). Lze říci, že v současnosti je v tomto oboru nejlepší na světě.
Rod Saxifraga patří k velmi oblíbenému mezi skalničkáři. Již proto, že rostliny kvetou velmi brzy na jaře, kdy ve skalce mnoho kvítí ještě není. Hlavní skupina pěstovaných lomikamenů je ze sekce označované kdysi jako Kabschia, či nověji Porophyllum a nyní nejnověji Porphyrion.
Úvodní snímek je z jedné předjarní výstavy skalniček v Praze na Moráni, u Faustova domu. Zde vystavují čeští pěstitelé rostlin rodu Saxifraga zvé nejkrásnější výpěstky. Velké množství exponátů pochází právě ze zahrady pana Langa.
Většina u nás pěstovaných, prodávaných a vysazovaných lomikamenů jsou již kultivary. Tedy rostliny uměle vyšlechtěné křížením planých, přírodních druhů. Často vznikají i z mnohonásobného křížení, kdy rodiče jsou oba již kultivary. Díky tomu vzniká neuvěřitelně široká škála barev, habitu bochánků, tvaru listů, růžic a celkových charakteristik těchto rostlin.
Přesvědčit se o tom můžete v následující sérii snímků. Není smyslem tohoto webu uvádět hluboce odborné popisy rostlin. To bylo popsáno v odborné literatuře (viz Reference). Přesto si zde v popiskách najdou své informace jak laici, tak odborníci.
Zobrazeny jsou zde především zdařilé kultivary z let 1991 - 2014. Rostliny lze vidět nejen na jarních výstavách skalniček, ale můžete je zde i koupit, neboť pěstitelé je již množí ve větší míře. Přebytky má i sám pěstitel. Mnohé z těchto kultivarů mají už své místo ve skalkách u nás i ve světě. Takže je dobré, když se o těchto kultivarech lomikamenů můžete něco dozvědět více.

Pár poznámek k údajům u fotografií kultivarů:
ROD - Saxifraga - sekce Porphyrion - subsp. Porophylla - serie Kabschia, Engleria - x = kříženec (binom) a nejnověji Skupina. Názvy skupin jsou potvrzeny Registrační autoritou ICRA - The Saxifraga Society (Adrian Young).
Způsob následujícího popisu rostlin:
Rodiče: Použité druhy při křížení, které je buď mezidruhové, nebo vícedruhové. Existují však ještě náhodná křížení, kdy není znám jeden z rodičů, většinou otcovská rostlina (opylovač). I když tato křížení nemají tu potřebnou botanickou a také šlechtitelskou hodnotu z hlediska komerčního zahradnictví, můžou i ony najít své uplatnění.
Výpěstek: Jméno šlechtitele a rok jeho provedení.
Název skupiny: Pojmenovává šlechtitel nejlépe po konzultaci s registrační autoritou (Registrar ICRA).
Název kultivaru: Ve většině případů pojmenovává rostlinu šlechtitel.
Ref: Reference - informace o publikování popisů (kde byly zveřejněny).
Barva korunních lístků: Je během kvetení často velmi proměnlivá a někdy není v lidských silách vystihnout a dokonale popsat její věrnost. Selekční číslo:Číslo určené šlechtitelem pro účely porovnávání při výběru (selekci) klonu, případně i více klonů, pro popis včetně zavedení do kultury.
Statut: CC - Kultivar je registrován. Registrar ICRA je Registrační orgán při Saxifraga Society, Velká Británie.
Vysvětlení zkratek v řádku "Statut:", které bude zajímat především specialisty:
DC = DETERMINET CULTIVAR - je-li v křížení některý druh importovaný z přírody neurčen, tak není možné kříženec, obsahující neurčený druh, zařadit do skupiny;
NCC = NON-CLISSIFIALBLE - schází v křížení informace o jednom z rodičů;
CC = CLASSIFIELD CULTIVAR - u těchto křížení jsou nově popsány binomy, což je u většiny kříženců z nedávné doby.
Růst: Je buď: a - velmi pomalý; b - pomalý; c - dobrý; d - vitální; e - bujný (vyžadující častější obnovu).
Stupeň náročnosti + pěstební požadavky:
1 = nenáročný kultivar dobře pěstovatelný.
2 = dobře rostoucí kultivar s určitými specifickými požadavky.
3 = náročný kultivar vyznačující se např. krátkou životností, nebo trpící namrzáním, co jinak nebývá u lomikamenů až tak časté, dále náchylnost k některým chorobám apod. Také dědičnost záporných vlastností rodičů nebývá v těchto případech zrovna vítaná.
Stanovištní pozice: S = severní; SV = severovýchodní; V = východní; JV = jihovýchodní; J = jižní pozice (tu jen málokterý lomikamen ze sekce Porphyrion snese, téměř vždy je nutný odklon od slunce zabraňující úpalu). Optimálních výsledků je možné docílit při pěstování v nasákavých travertinech (tuf), podmáčených, postavených v nevysychavé poloze. Poměrně uspokojivých výsledků na exponované jižní pozici (J) v době letních vysokých teplot lze také dosáhnout mohutnou zálivkou pozdě večer, nebo brzy ráno.
Substrát: (4+2+2) je univerzálně pojatý substrát pro lomikameny, viz dále. Není nikterak složitý a ani ne tak zdaleka rozhodující. Mnohem důležitější je, kam se rostliny budou vysazovat.
Tak např. v kontejnerech z umělé hmoty je vhodná více propustná směs než v jiných případech. Při osazování lomikamenů do tufu je zmiňovaná, hodně propustná směs, méně vhodná.
Jako základní složku lze tedy doporučit ostrohrannou drť velikosti zrn od 2 do 5 mm, a to v množství 4 až 5 dílů + 2 díly drnovky (stačí bohatě z krtinců) + 1 až 2 díly zetlelé listovky.Není-li jinak uvedeno, pak univerzální substrát je 4+2+2. Vše je také popsáno v publikaci R. Horného a M. Webra „Nejkrásnější lomikameny“ (Academia, 1985).
S velkým úspěchem se např. používá drť granodiorit,kterého existuje více barevných typů. Přidáním malého množství jílovitých hrudek se dosáhne lepšího utěsnění rostlin v otvorech i spárách. Při osazování do tufu je vhodnější použít drtě s menší velikostí zrn. Pro vylepšení směsí se někdy přidává drcený travertin, nebo je dokonce možné sázet jen do něho. Další složky třeba jako je zeolit či spongilit směs rovněž obohatí. Všechny tyto ingredience nejsou zas až tak rozhodující. Nejeví se vhodná rašelina. Rostlinám škodí. Vše je nutné propařit, především drnovku a listovku. Alespoň prolít vařící vodou.
Množení + úspěšnost: Kultivary se zásadně množí jen vegetativně, tj. řízkováním, a to za účelem zachování stejných vlastností jedince. Úspěšnost zakořeňování byla zaznamenávána přibližně po dobu 10 let a je samozřejmě jen informativní, takže je nutné k nim přistupovat raději s určitou tolerancí.
Poznámka: Dlouhodobě vypozorované poznatky autora nemusí souznít se zkušenostmi ostatních pěstitelů pěstujících lomikameny v odlišných klimatických a dalších specifických podmínkách.

Připravil Karel Lang
Foto © Karel Lang, 2016

Redakce Martin Pilný
Upozornění: Fotografie nesmí být použity k jakýmkoliv dalším účelům bez souhlasu autora snímků.
Všechna práva vyhrazena.
All Rights Reserved.

Saxifraga ´ Antonio Vivaldi´

Saxifraga ´ANTONIO VIVALDI´

Rodiče: Saxifraga. sp. SEP 22 x S. lowndesii
Výpěstek: Karel Lang, 1993
Název kultivaru autor: Italský skladatel (1678 – 1741)
Ref: The Saxifraga Magazine No.10/2002
Selekční číslo: 014/3
Statut: DC - Kultivar je registrován (Registrar ICRA)
Barva korunních lístků: Světle třpytivě růžově fialová (light pink sparkly purple).
Pěstební nároky: Choulostivý kultivar, kvete časně a květy trpí mrazem.
Stanoviště: Nejlépe studený skleník.
Růst: Živelný – nutná častá obnova.
Substrát: Hodně propustný, s alkalickou reakcí.
Množení + úspěšnost: Řízkováním na jaře i na podzim. Zakořeňuje velmi dobře (90%).
Poznámka: Rostlina je častěji napadána lalokonosci a především jeho larvami užírajícími kořenový systém pod krčkem.


Saxifraga ´Brian Arundel´

Saxifraga ´BRIAN ARUNDEL´

Skupina: MAGNUS
Rodiče: S. cinerea x S. x luteo-purpurea =
[S.cinerea x S.media x S.aretioides ]
Výpěstek: Karel Lang, 1997
Název skupiny autor: Magnus – veliký.
Název kultivaru autor: Anglický pěstitel a bývalý sekretář Saxifraga Group (UK).
Ref: The Saxifraga Magazine No.13/2005.
Selekční číslo: 099/1
Statut: CC - Kultivar je registrován (Registrar ICRA)
Barva korunních lístků: Světle růžová (light pink).
Pěstební nároky: Jsou příznivé - stupeň náročnosti 1 až 2 .
Stanoviště: Severovýchodní pozice.
Růst: Dobrý.
Substrát: Univerzální pro lomikameny (4+2+2).
Množení + úspěšnost: Řízkování spíše na jaře. Na podzim jsou ztráty kolem 50%.
Poznámka: Habitus je velmi podobný mateřské rostlině druhu Saxifraga cinerea.


Saxifraga ´Cassini´

Saxifraga ´CASSINI´

Skupina: SURPRISE
Rodiče: S. aretioides x S. x columpoda =
[S. aretioides x S. scleropoda x S. columnaris ]
Výpěstek: Karel Lang, 1999
Název skupiny autor: Ohromující.
Název kultivaru autor: Výzkumná kosmická sonda.
Ref: Nepublikováno.
Selekční číslo: 230/3
Statut: CC - Kultivar je registrován (Registrar ICRA)
Barva korunních lístků: Sytě tmavě oranžová (rich dark orange).
Pěstební nároky: Příznivé - stupeň náročnosti 1 .
Stanoviště: S, SV, V, JV, kultivar snese exponované stanoviště podobně jako sesterský semenáč S. ´Christian Huygens´.
Růst: Pomalý.
Substrát: Univerzální pro lomikameny (4+2+2).
Množení + úspěšnost: Řízkování na jaře. Zakořeňuje cca 50%.
Poznámka: Odolnost tohoto kultivaru jej předurčuje k atraktivnímu využití do travertinových skalek, koryt apod.


Saxifraga ´Claude Monet´

Saxifraga ´CLAUDE MONET´

Skupina: IMPRESSION
Rodiče: S. kotschyi x S. lilacina
Výpěstek: Karel Lang, 1998
Název skupiny autor: Dojem.
Název kultivaru autor: Francouzský malíř (1840-1926).
Ref: Nepublikováno.
Selekční číslo: 115/B-1
Statut: CC - Kultivar je registrován (Registrar ICRA)
Barva korunních lístků: Rudě červená.
Pěstební nároky: Stupeň náročnosti 1 . Rostlina vyžaduje umírněnou zálivku.
Stanoviště: SV, V, s dostatkem světla. Velmi vhodný do tufu, koryt, mís apod.
Růst: Pomalý.
Substrát: Univerzální pro lomikameny (4+2+2).
Množení + úspěšnost: Řízkováním na podzim a na jaře. (úspěšnost 80-90%).
Poznámka: Květy někdy trpí barevnou proměnlivostí v závislosti na průběhu počasí v zimě a předjaří.


Saxifraga ´Doris Young´

Saxifraga ´DORIS YOUNG´

Rodiče: Semenáč kultivaru Saxifraga ´Ronald Young´
Výpěstek: Karel Lang, 1996
Název kultivaru: Adrian Young (dívčí jméno).
Ref: Nepublikováno.
Selekční číslo: 036
Statut: NCC - Kultivar není registrován (Registrar ICRA).
Barva korunních lístků: Kalně růžová (dull pink).
Pěstební nároky: 2 až 3. Nutno počítat s větší náročností.
Stanoviště: Kultivar byl pěstován zatím jen ve studeném skleníku.
Růst: Pomalý.
Substrát: Univerzální pro lomikameny (4+2+2).
Množení + úspěšnost: Řízkováním. Úspěšnost nelze specifikovat.
Poznámka: Jako otcovská opylovací rostlina byl pro křížení vybrán druh Saxifraga subverticillata. Ukázalo se, že její morfologické znaky nejsou přítomny a že křížení tudíž nebylo úspěšné. Jelikož se kultivar za určitých okolností dostal do kultury, byl po posouzení s přáteli ponechán jako nezařazený.


Saxifraga ´Emil Holub´

Saxifraga ´EMIL HOLUB´

Skupina: ETHOGRAPHY
Rodiče: S. kotschyi x S. dinnikii
Výpěstek: Karel Lang, 1998
Název skupiny autor: Nauka o zeměpisném rozložení národů a jiných etnických skupin.
Název kultivaru autor: Český lékař a cestovatel (1847-1902).
Ref: KSP Skalničky č. 1/2010 .
Selekční číslo: 158/5
Statut: CC - Kultivar je registrován (Registrar ICRA)
Barva korunních lístků: Světle čajově načervenalá (tea-light reddish).
Pěstební nároky: 1 až 2 , mírné zastínění je žádoucí, nejlépe toulavý stín, nebo odklon od slunce.
Stanoviště: SV, V, atraktivnost květenství lze dosáhnout jen v prostředí studeného skleníku.
Růst: Pomalý.
Substrát: Univerzální pro lomikameny (4+2+2). Raději o díl štěrku více, propustný, nepřemokřující se.
Množení + úspěšnost: Řízkováním na podzim bylo dosaženo až 100% na jaře 75%.
Poznámka: Po dlouhém pozorování se ukázalo, že kultivar vydrží i „zhoršené zacházení”.


Saxifraga ´Eva Hanzlikova´

Saxifraga x izari ´EVA HANZLÍKOVÁ´

Rodiče: S. aretioides x S. sempervivum ´Afrodite´
Výpěstek: Karel Lang, 1992
Název binomu autor: Půvabná dvojhvězda skládající se z oranžové složky.
Název kultivaru autor: Dlouholetá členka Klubu skalničkářů Praha.
Ref: KSP Skalničky č. 4/1996 + The Saxifraga Magazine No.5/1997.
Selekční číslo: 005/1
Statut: CC - Kultivar je registrován (Registrar ICRA)
Barva korunních lístků: Oranžová, později čajově kalně oranžová (dull orange).
Pěstební nároky: Snadné 1. Jsou podobné jako u druhu Saxifraga sempervivum ´Afrodite´ .
Stanoviště: Exponovanější, ale ne vystavené stálému slunečnímu svitu.
Růst: Pomalý a vytrvalý.
Substrát: Univerzální pro lomikameny (4+2+2).
Množení + úspěšnost: Řízkování na podzim i na jaře, až 100%.
Poznámka: Kultivar habitem podobný druhu S. sempervivum. Jinak je intermediární (přechodový) mezi rodiči.


Saxifraga ´Excelent´

Saxifraga ´EXCELLENT´

Skupina: EXCLUSIVE
Rodiče: S. lilacina x S. lowndesii
Výpěstek: Karel Lang, 1997
Název skupiny autor: Výlučný, výhradní.
Název kultivaru autor: Znamenitý.
Ref: Kultivar nebyl dosud publikován.
Selekční číslo: 58/TF-2
Statut: CC - Kultivar je registrován (Registrar ICRA)
Barva korunních lístků: Sytě fialově růžová (deep purple pink).
Pěstební nároky: 2 - Náročnější kultivar, nutné přistínění před vysokými letními teplotami a podzimním a zimním vlhkem.
Stanoviště: S, SV, nejlépe vyhovuje studený skleník.
Růst: Z počátku vitální, avšak poměrně brzo stárne - nutno častěji obnovovat množením.
Substrát: Směs s alkalickou reakcí rostlina přežije, přesto použití vápnostřežné směsi bude optimální. Např. přidat rašelinovou měl, není na škodu.
Množení + úspěšnost: Na podzim i na jaře. Řízky zakořeňují dobře (90-100%).
Poznámka: Stejné křížení provedl R.Fairbairn /GB/. S jeho kultivarem S. ´Allendale Elegance´ jsou si hodně podobné.


Saxifraga ´František Holenka´

Saxifraga ´FRANTIŠEK HOLENKA´

Skupina: SUPERLATIV
Rodiče: S. aretioides x S. dinnikii
Výpěstek: Karel Lang, 1999
Název skupiny autor: Slovo vyjadřující nejvyšší míru vlastnosti.
Název kultivaru autor: K poctě zasloužilého předsedy Klubu skalničkářů Praha.
Ref: Kultivar nebyl dosud publikován.
Selekční číslo: 219/1
Statut: CC - Kultivar je registrován (Registrar ICRA)
Barva korunních lístků: Světle béžově okrová (light beige ocher).
Pěstební nároky: 2 - náročnější kultivar.
Stanoviště: S, SV, Nejlépe do tufu v mísách, nebo korytech případně studený skleník.
Růst: Pomalý. Vytváří velmi tvrdé bochánky.
Substrát: Vyhovují alkalické složky. Např. přidat trochu rašelinovou měl, není na škodu.
Množení + úspěšnost: Řízkováním raději na jaře 50 až 70%.
Poznámka: Více bohatého květenství se dosahuje v prostředí studeného skleníku.


Saxifraga ´Giuseppe Verdi´

Saxifraga ´GIUSEPPE VERDI´

Skupina: MUSIC
Rodiče: S. ferdinandi-coburgi var. rhodopea x S. dinnikii
Výpěstek: Karel Lang, 2000
Název skupiny autor: Hudba.
Název kultivaru autor: Hudební skladatel (1813 - 1901).
Ref: The Saxifraga Magazine No. 21/2013 .
Selekční číslo: 263/2
Statut: CC - Kultivar je registrován (Registrar ICRA).
Barva korunních lístků: Světle meruňkově okrová (pale apricot ocher).
Pěstební nároky: 2 - U kultivaru je nebezpečí větší hniloby listů. Není na škodu použít postřik proti plísním a houbám. Osvědčuje se např. Teldor.
Stanoviště: SV, V a nebo jen studený skleník.
Růst: Poměrně dobrý, vitálnější, než u sesterského semenáče Saxifraga ´Leoš Janáček´
Substrát: Univerzální pro lomikameny (4+2+2). Raději o díl štěrku více, propustný, nepřemokřující se.
Množení + úspěšnost: Řízkováním na jaře, 75% úspěšnost.
Poznámka: Ačkoliv je růst a vitalita mateřské rostliny druhu Saxifraga ferdinandi-coburgi var.rhodopea zcela bezproblémový, tak u nového potomstva se projevila intermediarita mezi rodiči v plné nahotě, ale v záporném smyslu. Což se ale nestává u většiny křížení.


Saxifraga ´Henri Rousseau´

Saxifraga ´HENRI ROUSSEAU´

Skupina: CONSPECTA
Rodiče: S. kotschyi x S. cullinanii ´Radvan Horný´´=
[S. kotschyi x S. subverticillata x S. lilacina]
Výpěstek: Karel Lang, 1996
Název skupiny autor: Předevšemi.
Název kultivaru autor: Francouzský malíř (1844-1910).
Ref: Kultivar nebyl ještě publikován.
Selekční číslo: 032-Z1
Statut: CC - Kultivar je registrován (Registrar ICRA).
Barva korunních lístků: Světle žlutá (light yellow).
Pěstební nároky: 1 až 2 - při převlhčené, nebo více zastíněné pozici hrozí větší hniloba. Osvědčuje se postřik (Teldor).
Stanoviště: S, SV, V - kultivaru bude vyhovovat exponované a méně vlhké stanoviště.
Růst: Poměrně vitální.
Substrát: Pro lomikameny (5+2+2). Více, propustný.
Množení + úspěšnost: Řízkováním raději na jaře. I tak bývá úspěšnost jen kolem 75%.
Poznámka: Zdá se, že pěstování kultivaru volně, mimo studený skleník by mohlo být výhodnější.


Saxifraga ´Jan Preisler´

Saxifraga ´JAN PREISLER´

Skupina: DECOR
Rodiče: S. kotschyi x S. x polulacina ´Kathleen´ =
[S. kotschyi x S. poluniniana x S. lilacina]
Výpěstek: Karel Lang, 1996
Název skupiny autor: Decor - krásná, půvabná.
Název kultivaru autor: Český malíř, grafik a ilustrátor (1872-1918).
Ref: Kultivar nebyl ještě publikován.
Selekční číslo: 033/A-1
Statut: CC - Kultivar je registrován (Registrar ICRA).
Barva korunních lístků: Světle rumělkově červená (pale vermilion).
Pěstební nároky: 1 až 2
Stanoviště: S, SV poloha.
Růst: Střední.
Substrát: Univerzální pro lomikameny (4+2+2). .
Množení + úspěšnost: Řízkováním na jaře (85%).
Poznámka: Korunní lístky jsou na povrchu vrásčité a zlatavě třpytivé.


Saxifraga ´Klonk´

Saxifraga ´KLONK´

Skupina: STRATOTYP
Rodiče: S. spruneri var. deorum x S. kotschyi
Výpěstek: Karel Lang, 1999
Název skupiny autor: V geologické historii název pro odkryv hranice dvou útvarů.
Název kultivaru autor: Skalnatý svah na pravém břehu Suchomastského potoka. První mezinárodně stanovený stratotyp odkrývající hranici mezi silurem a devonem ve středních Čechách.
Ref: Kultivar nebyl ještě publikován.
Selekční číslo: 237/2
Statut: CC - Kultivar je registrován (Registrar ICRA).
Barva korunních lístků: Světle žlutá (light yellow).
Pěstební nároky: 1 - Nenáročný kultivar.
Stanoviště: JV, V, s dostatkem světla, ale nepřemokřené místo.
Růst: Bujný.
Substrát: Pro lomikameny s větším podílem štěrku (5+2+2).
Množení + úspěšnost: Řízkování na podzim i na jaře, 60-70%.
Poznámka: Robustní kultivar růžicemi velmi podobný mateřské rostlině Saxifraga spruneri var. deorum , avšak se žlutými korunními lístky.


Saxifraga ´Koda´

Saxifraga ´KODA´

Skupina: REZERVACE
Rodiče: S. kotschyi x S. stribrnyi
Výpěstek: Karel Lang, 2001
Název skupiny autor: Rezervace - chráněné území.
Název kultivaru autor: Členité zalesněné území na jih a západ od Berounky mezi Tetínem, Tobolkou a Srbskem.
Ref: Kultivar nebyl ještě publikován.
Selekční číslo: 282/1
Statut: CC - Kultivar je registrován (Registrar ICRA).
Barva korunních lístků: Světle bronzová až žlutě načervenalá (pale yellow to reddish bronze).
Pěstební nároky: 1 - Nenáročný kultivar bez požadavků.
Stanoviště: J, JV, V, na sušším a exponovaném stanovišti bude květenství sytěji vybarvenější.
Růst: Bujný.
Substrát: Univerzální pro lomikameny (4+2+2). Rostlina nepohrdne vápencovými složkami.
Množení + úspěšnost: Řízkováním na jaře.
Poznámka: Opylovací rostlina Saxifraga stribrnyi f. stribrnyi byla nalezena (coll. Martin Pilný) na lokalitě Červenata stěna, Rodopy, Bulharsko. Určitá podobnost s kultivarem Saxifraga x stuartii ´Rosea´ je zavádějící neboť jde o zcela jiné rodiče.


Saxifraga ´Kon-Tiki´

Saxifraga ´KON-TIKI´

Skupina: VERSICOLOR
Rodiče: S. diapensioides x S. x luteo-purpurea =
[S. diapensioides x S. media x S. aretioides]
Výpěstek: Karel Lang, 1994
Název skupiny autor: Vícebarevný.
Název kultivaru autor: Slavný vor z balzového dřeva.
Ref: KSP Skalničky č. 2/2001 .
Selekční číslo: 020/2
Statut: CC - Kultivar je registrován (Registrar ICRA).
Barva korunních lístků: Světle žlutá (light yellow).
Pěstební nároky: 1 - minimální
Stanoviště: Exponované SV, V, JV.
Růst: Pomalý.
Substrát: Univerzální pro lomikameny (4+2+2). .
Množení + úspěšnost: Raději na jaře, kdy úspěšnost zakořeněných řízků je 90% .
Poznámka: Vykvétá poměrně pozdě. Je velmi podobný kultivaru Saxifraga ´Wilhelm Tell´ se kterým se může snadno zaměnit.


Saxifraga ´Kotyz´

Saxifraga ´KOTYZ´

Skupina: GODDESS
Rodiče: S. cinerea x S. kotschyi
Výpěstek: Karel Lang, 1999
Název skupiny autor: Bohyně.
Název kultivaru autor: Kotyz s krátkým Y nebo také Epona – keltská bohyně koní, která byla uctívána v celém keltském světě.
Ref: Kultivar nebyl ještě publikován.
Selekční číslo: 242/2
Statut: CC - Kultivar je registrován (Registrar ICRA).
Barva korunních lístků: Žlutá (yellow).
Pěstební nároky: 1 - nenáročný kultivar bez zvláštních požadavků.
Stanoviště: JV, V, SV (snese exponovanou jihovýchodní stranu na skalce).
Růst: Roste dobře až bujně.
Substrát: Univerzální pro lomikameny (5+2+2). Trochu více štěrku.
Množení + úspěšnost: Řízkováním raději na jaře až 90% úspěšnost. Při podzimním řízkování jsou větší ztráty.
Poznámka: Robustní kultivar bez zvláštních nároků.


Saxifraga ´Květy Coventry´

Saxifraga x proximae ´KVĚTY COVENTRY´

Rodiče: S. quadrifaria x S. anglica ´Winifred´ =
[S. quadrifaria x S. aretioides x S. lilacina x S. media ]
Výpěstek: Karel Lang, 1992
Název binomu autor: Stálice nejbližší slunci, která se nazývá Proxima nebo-li Alfa Centauri.
Název kultivaru autor: Na památku obětí města Coventry.
Ref: Skalničky č. 2/1998 + The Saxifraga Magazine 6/1998 .
Selekční číslo: 002/1
Statut: CC - Kultivar je registrován (Registrar ICRA).
Barva korunních lístků: Sv. růžovo fialová (bright pink purple).
Pěstební nároky: 2 - Jedná se o náročnější kultivar.
Stanoviště: Nesnáší přímé slunce, kultivaru vyhovuje zasazení do tufu (travertinu), pěnovce, na severní nebo severovýchodní pozici. Nejlépe prosperuje v prostředí studeného skleníku.
Růst: Vitálnější než u sesterského semenáče Saxifraga ´Slzy Coventry´.
Substrát: Univerzální pro lomikameny (5+2+2). Trochu více štěrku, více propustný, nevysychavý.
Množení + úspěšnost: Řízkování na jaře, úspěšnost i 100%.
Poznámka: Jedná se o křehký, proto choulostivý kultivar s hustě přisedlými květy, který nebude milovat teploty nad 30°C (podobně jako jeho sesterský semenáč S. ´Slzy Coventry´) .


Saxifraga ´Leoš Janáček´

Saxifraga ´LEOŠ JANÁČEK´

Skupina: MUSIC
Rodiče: S. ferdinandi-coburgi var. rhodopea x S. dinnikii
Výpěstek: Karel Lang, 2000
Název skupiny autor: Music – hudba.
Název kultivaru autor: Český skladatel (1854-1928).
Ref: The Saxifraga Magazine No.21/2013
Selekční číslo: 263/4
Statut: CC - Kultivar je registrován (Registrar ICRA).
Barva korunních lístků: Lososově béžová (salmon-beige).
Pěstební nároky: 3 - U kultivaru je značné nebezpečí větší hniloby listů. Není na škodu použít postřik proti plísním a houbám. Osvědčuje se např. přípravek Teldor.
Stanoviště: Raději jen studený skleník.
Růst: Poměrně brzo stárne. Nutno obnovovat množením.
Substrát: Univerzální pro lomikameny (6+2+2) propustný.
Množení + úspěšnost: Řízkováním raději na jaře, 50% ztráty při řízkování.
Poznámka: Velmi náročný kultivar. Květenství je ovšem velmi atraktivní. Nepříznivě reaguje na přemokření substrátu. Listy uhnívají ve zvětšené míře.


Saxifraga ´Malý trpaslík´

Saxifraga ´MALÝ TRPASLÍK´

Skupina: MINUTE
Rodiče: S. vandellii x S. sempervivum f. sempervivum
Výpěstek: Karel Lang, 1992
Název skupiny autor: Z latinského minutus - drobný.
Název kultivaru autor: Pojmenování je příznačné vzhledem k velmi sporému růstu.
Ref: KSP Skalničky č. 2/2001 + The Saxifraga Magazine No.5/1997 .
Selekční číslo: 009/1
Statut: CC - Kultivar je registrován (Registrar ICRA).
Barva korunních lístků: Bělavě narůžovělá (whitish pink).
Pěstební nároky: 1 - nenáročné.
Stanoviště: SV až JV pozice. Nebo osazení do travertinu, koryt apod.
Růst: Velmi pomalý.
Substrát: Univerzální pro lomikameny (4+2+2).
Množení + úspěšnost: Řízkováním - zjara zakořeňuje dobře na podzim lépe.
Poznámka: Kultivar květenstvím moc nezaujme, ale pomalý růst a dlouhověkost jsou z pěstitelského důvodu ceněné.


Saxifraga ´Marc Chagal´

Saxifraga ´MARC CHAGALL´

Skupina: DECOR
Rodiče: S. kotschyi x S. x polulacina ´Kathleen´=
[S. kotschyi x S. poluniniana x S. lilacina]
Výpěstek: Karel Lang, 1996
Název skupiny autor: Ozdobný.
Název kultivaru autor: Ruský - běloruský malíř (Movša Chackelevič Šagal -1887-1985).
Ref: KSP Skalničky č. 3/2003 + The Saxifrage Magazine No.13/2005 .
Selekční číslo: 033/A-5
Statut: CC - Kultivar je registrován (Registrar ICRA).
Barva korunních lístků: Rumělkově červená (vermilion).
Pěstební nároky: 2 - 3 Náročnější kultivar, nevyhovuje mu přemokření substrátu.
Stanoviště: SV, V . Spíše studený skleník, kde se dá lépe regulovat vlhkost substrátu.
Růst: Vitální, ale brzo stárne, nutná obnova množením.
Substrát: Univerzální pro lomikameny (6+2+2) propustný.
Množení + úspěšnost: Řízkování na jaře i na podzim. Průměrná úspěšnost v obou případech přesahuje jen 50-60%.
Poznámka: Kultivar vystavený přemokření často uhyne v důsledku hniloby.


Saxifraga ´Mikuláš Koperník´

Saxifraga x zenittensis ´MIKULÁŠ KOPERNÍK´

Rodiče: S. vandellii x S. lilacina
Výpěstek: Karel Lang, 1992 -1999
Název binomu autor: Zlatinizovaný název - nejvyšší místo na obloze, přímo nad hlavou pozorovatele.
Název kultivaru autor: Polský matematik, astronom a lékař (1473-1543).
Ref: KSP Skalničky č. 2/2001 + The Saxifraga Magazine No.10/2002 .
Selekční číslo: 010/1
Statut: CC - Kultivar je registrován (Registrar ICRA).
Barva korunních lístků: Velmi světle nafialovělá (light purple).
Pěstební nároky: 1 - Nejedná se o náročný kultivar.
Stanoviště: S,SV,V, kultivaru vyhovuje vysazení do otvoru v tufu (travertinu).
Růst: Pomalý.
Substrát: Univerzální pro lomikameny (4+2+2).
Množení + úspěšnost: Řízkováním raději na jaře. I tak bývá úspěšnost jen kolem 60-70%.
Poznámka: Kultivar se vyznačuje tvrdými polokulovitými bochánky, podobně jako mateřská rostlina Saxifraga vandellii. Doba kvetení je krátká.


Saxifraga ´Moai´

Saxifraga ´MOAI´

Skupina: VERSICOLOR
Rodiče: diapensioides x S. x luteo-purpurea =
[S. diapensioides x S. media x S. aretioides]
Výpěstek: Karel Lang, 1994
Název skupiny autor: Pestrý.
Název kultivaru autor: Monolitické kamenné sochy roztroušené na Velikonočním ostrově.
Ref: KSP Skalničky č. 2/2001.
Selekční číslo: 020/1
Statut: CC - Kultivar je registrován (Registrar ICRA).
Barva korunních lístků: Světle růžová-kalně vertikálně žíhaná (light pink,dull tawny).
Pěstební nároky: 1 - Nenáročný kultivar.
Stanoviště: SV, V, JV. Snese exponovanější pozici. Velmi vhodný do koryt a tufu.
Růst: Velmi pomalý.
Substrát: Univerzální pro lomikameny (4+2+2).
Množení + úspěšnost: Řízkováním, lépe na jaře (úspěšnost 75%).
Poznámka: Předností kultivaru je nenáročnost.


Saxifraga ´Orion´

Saxifraga x keplerii ´ORION´

Rodiče: S. cinerea x S. ferdinandi-coburgi var. rhodopea
Výpěstek: Karel Lang, 1997
Název binomu autor: Podle německého astronoma, fyzika a matematika Kepllera (1571-1630).
Název kultivaru autor: Velmi výrazné rovníkové souhvězdí zimní oblohy.
Ref: KSP Skalničky č. 2/1998 + The Saxifraga Magazine No.5/1997 .
Selekční číslo: 006/1
Statut: CC - Kultivar je registrován (Registrar ICRA).
Barva korunních lístků: Sírově žlutá (sulphurous yellow).
Pěstební nároky: 1 - Nejedná se o náročný kultivar.
Stanoviště: JV, V, JV - výslunné místo.
Růst: Roste dobře a vytrvale.
Substrát: Univerzální pro lomikameny (4 až 5+2+2). Větší propustnost.
Množení + úspěšnost: Řízkováním spíše na podzim, kdy lze dosáhnou až 90%.
Poznámka: Jen málo kultivarů snese plně osluněné stanoviště a tento patří mezi ně.


Saxifraga ´Peter Paul Rubens´

Saxifraga ´PETER PAUL RUBENS´

Rodiče: S. sp. coll. SEP 22 x S. anglica ´Winifred´ x S. lowndesii = [S. sp.coll.SEP 22 x S. aretioides x S. x S. lilacina x S. media x S. lowndesii]
Výpěstek: Karel Lang, 1997
Název kultivaru autor: Vlámský malíř (1577-1640).
Ref: Kultivar nebyl publikován.
Selekční číslo: 59/J
Statut: NCC - Kultivar je registrován (Registrar ICRA).
Barva korunních lístků: Sytě růžově fialová (deep purple-pink).
Pěstební nároky: 3 - Náročný kultivar.
Stanoviště: Severní pozice, nebo studený skleník, kde však roste příliš bujně.
Růst: Poměrně brzo stárne, nutno obnovovat množením.
Substrát: Univerzální pro lomikameny (4+2+2). Kyselá reakce v půdě kultivaru více prospívá. Snese, ale i alkalické složky.
Množení + úspěšnost: Řízkováním spíše na jaře. Zakořeňuje se ztrátami 50-60%.
Poznámka: Kultivar má krátkou životnost.


Saxifraga ´Sirius Alfa´

Saxifraga x quagrata ´SIRIUS ALFA´

Rodiče: S. quadrifaria x S. x grata ´Gratioides´ =
[S. quadrifaria x S. aretioides x S. ferdinandi-coburgi]
Výpěstek: Karel Lang, 1991
Název binomu autor: Zlatinizované spojení názvů mateřských rostlin.
Název kultivaru autor: Nejjasnější dvojhvězda oblohy.
Ref:KSP Skalničky č. 3/1994 +The Saxifraga Magazin No.3/1995.
Selekční číslo: 002/1
Statut: CC - Kultivar je registrován (Registrar ICRA).
Barva korunních lístků: Světle žlutá s nazelenalým nádechem (sulphurous yellow).
Pěstební nároky: 3 - náročné. Vyžaduje větší péči, lehko podléhá plísním a celkové hnilobě. Nejlépe mu vyhovuje studený skleník.
Stanoviště: JV, SV, kultivar nesnáší přímé slunce, vyžaduje větší zastínění. .
Růst: Růžice přirůstají rychle, ale celkově kultivar poměrně rychle stárne a musí se častěji obnovovat řízkováním.
Substrát: Univerzální pro lomikameny (5+2+2) dosti propustný, ale nevysychavý.
Množení + úspěšnost: Řízkováním nejlépe na jaře (III-IV). Jinak zakořeňuje dobře, cca kolem 80%.
Poznámka: Po dvaceti letech pěstování se rostlina usilovným množením udržela v kultuře. Její růst, jevící se zpočátku dobře, se postupně měnil k horšímu. Tyto ne nejlepší vlastnosti jsou dědictvím po mateřské rostlině druhu Saxifraga quadrifaria. Poslední dva roky (2014, 2015) se rostliny projevují opět ve větší formě.


Saxifraga ´Sirius Beta´

Saxifraga x quagrata ´SIRIUS BETA´

Rodiče: S. quadrifaria x S. x grata ´Gratioides´ =
[S. quadrifaria x S. aretioides x S. ferdinandi-coburgi]
Výpěstek: Karel Lang, 1991
Název binomu autor: Zlatinizované spojení názvů mateřských rostlin.
Název kultivaru autor: První objevený bílý trpaslík nejasnější hvězdy oblohy – označované jako Sirius B.
Ref: KSP Skalničky č. 3/1994 +The Saxifraga Magazin No.3/1995.
Selekční číslo: 002/2
Statut: CC - Kultivar je registrován (Registrar ICRA).
Barva korunních lístků: Jasně žlutá s nepatrným nazelenalým nádechem (yellow).
Pěstební nároky: 3 - jedná se o náročnější kultivar. Vyžaduje větší péči, nejlépe mu vyhovuje studený skleník.
Stanoviště: JV, SV, kultivar nesnáší přímé slunce, vyžaduje větší zastínění. Kultivaru vyhovuje zasazení do tufu.
Růst: Spořejší než u sesterského semenáče S. ´Sirius Alfa´.
Substrát: Univerzální pro lomikameny (5+2+2) dosti propustný, ale nevysychavý.
Množení + úspěšnost: Řízkováním na jaře (III - IV). Zakořeňuje dobře.
Poznámka: Kultivar je podobný kultivaru Saxifraga ´Götteborg´ (od M.Kammerlandera), u kterého však není známa opylovací rostlina.


Saxifraga ´Slzy Coventry´

Saxifraga x proximae ´SLZY COVENTRY´

Rodiče: S. quadrifaria x S. anglica ´Winifred´ =
[S. quadrifaria x S. aretioides x S. lilacina x S. media]
Výpěstek: Karel Lang, 1992
Název binomu autor: Stálice nejbližší slunci, která se nazývá Proxima nebo-li Alfa Centauri.
Název kultivaru autor: Na památku obětí města Coventry.
Ref: KSP Skalničky č. 2/1998 + The Saxifraga Magazine No.6/1998.
Selekční číslo: 011/2
Statut: CC - Kultivar je registrován (Registrar ICRA).
Barva korunních lístků: Světle červeně fialová (light red purple).
Pěstební nároky: 2 - jedná se o náročnější kultivar.
Stanoviště: S, SV, nesnáší přímé slunce, kultivaru vyhovuje zasazení do tufu (travertinu), raději však studený skleník.
Růst: Pomalejší oproti sesterskému semenáči Saxifraga ´Květy Coventry´.
Substrát: Univerzální pro lomikameny (5+2+2) dosti propustný, ale nevysychavý.
Množení + úspěšnost: Řízkováním nejlépe na jaře (III-IV), i tak bývá úspěšnost jen mírně nad 50%.
Poznámka: Jedná se o křehký a choulostivý kultivar s hustě přisedlými květy.


Saxifraga ´Sněhurka´

Saxifraga ´SNĚHURKA´

Skupina: FENOMÉN
Rodiče: S. burseriana ´Seissera´ x S. columnaris
Výpěstek: Karel Lang, 1999
Název skupiny autor: Jev, úkaz.
Název kultivaru autor: Pohádková bytost.
Ref: Kultivar nebyl publikován.
Selekční číslo: 209/3
Statut: CC - Kultivar je registrován (Registrar ICRA).
Barva korunních lístků: Sněhově bílá se slabým narůžovělým nádechem (snow white with pinkish tinge).
Pěstební nároky: 1 - Nenáročný kultivar; pozor, střed trsu se později rozvolňuje a vyhnívá..
Stanoviště: Pravděpodobně S, SV, V, JV. Kultivar nebyl na venkovním stanovišti vyzkoušen.
Růst: Roste dobře až bujně.
Substrát: Univerzální pro lomikameny (5+2+2), propustný.
Množení + úspěšnost: Starší zdřevnatělé výběžky hůře zakořeňují. Lepších výsledků lze dosáhnout na jaře (až 95%).
Poznámka: Kultivar má po rodičích dlouhé výběžky, které jsou u tohoto kultivaru navíc umocněné.


Saxifraga ´Tetín´

Saxifraga ´TETÍN´

Skupina: TETA
Rodiče: S. ´Kon-Tiki´ x S. x anglica ´Winifred´ =
[S. quadrifaria x S. aretioides x S. lilacina x S. media]
Výpěstek: Karel Lang, 2000
Název skupiny autor: Podle pověsti, Teta - zakladatelka slovanského hradiště (921).
Název kultivaru autor: Obec ve středních Čechách nad Berounkou.
Ref: Kultivar nebyl publikován.
Selekční číslo: 271/4
Statut: CC - Kultivar je registrován (Registrar ICRA).
Barva korunních lístků: Světle okrově béžová, později okrově nažloutlá (light beige ocher, later yellowish ocher).
Pěstební nároky: 2 - Choulostivější kultivar.
Stanoviště: S, SV, V, nejlépe mu vyhovuje studený skleník.
Růst: Pomalý.
Substrát: Univerzální pro lomikameny (4+2+2).
Množení + úspěšnost: Řízkováním na jaře (90%).
Poznámka: Druhy, které se na tomto kultivaru podílely, neoplývají vitálním či bujným růstem a tak je příznačné, že nový kultivar tyto vlastnosti zdědil.


Saxifraga ´Václav Talich´

Saxifraga ´VÁCLAV TALICH´

Skupina: PRELUDIUM
Rodiče: S. burseriana ´Seissera´ x S. dinnikii
Výpěstek: Karel Lang, 1999
Název skupiny autor: Úvodní skladba, většinou instrumentální.
Název kultivaru autor: Český dirigent a berounský rodák (1883-1961).
Ref: Kultivar nebyl publikován.
Selekční číslo: 213/1
Statut: CC - Kultivar je registrován (Registrar ICRA).
Barva korunních lístků: Bílá se slabě nafialovělým nádechem (white with faint purplish tinge).
Pěstební nároky: 2 - Trochu náročnější kultivar.
Stanoviště: S až SV - nejlépe však studený skleník.
Růst: Roste dobře až bujně.
Substrát: Univerzální pro lomikameny (4+2+2).
Množení + úspěšnost: Řízkováním na jaře. Úspěšnost 70%.
Poznámka: Kultivar se nápadně vyznačuje mnoha nevyvinutými, zeleně nahnědlými rudimenty poupat přisedlými k trsu.
Obsah a design: © Martin Pilný
14802