www.skalnicky.cz Zpět na úvodní stránku
 
Výstavy a akce
Zajímavé rostliny
Pro
začátečníky
Skalky pro inspiraci
Bude Vás zajímat...
Ze světa hor
Adresy pěstitelů
Informace o klubech
 

V zahradě, jaká se hned tak nevidí

Část skalky ve Zdešově

ZDEŠOV. Tuto vesničku u Jindřichova Hradce jsem kdysi musel hledat na podrobné mapě, když jsem k manželům Odvárkovým jel poprvé. Přivítání tehdy bylo stejně srdečné, jako je tomu i dnes. Odvárkovi vítají upřímně každého "kdo s dobrými úmysly a zájmy" přichází. Proto jsem dlouho váhal, zda mám jejich romantický kout za vesnicí představit všem na webové stránce. Mám strach, že zde budou zastavovat zájezdové autobusy zahrádkářů, jako je tomu u vyhlášených zahrad u nás. Vím totiž dobře, jak tyto zájezdy dopadají. Účastníci zájezdu, aniž by se koukli nejdříve na zahradu, se hned zajímají, kde má pěstitel založené své namnožené rostliny. Žádné otázky na majitele jak zahradu budoval, co je tamto za rostlinu, co vyžaduje ta či ona kytička... Ne ne. Ale padají spíše otázky typu: "Prodáte mi to? Za kolik? Beru ..." !
Milan Odvárka mi řekl, že fotografie mohu zveřejnit, protože se na takové lidi dívá shovívavě. Když má a může, tak rostliny prodá. Ale raději je dává těm, či si vyměňuje rostliny s těmi, co je také zkušeně udrží a množí ve svých zahradách. Protože jen tak se zajímavé rostliny dostanou do více zahrad a je šance, že se více rozšíří. Proto si manželé Odvárkovi váží návštěv, které projdou zahradou, podiskutují si o rostlinách a jejich nárocích, o množení atd. Logicky se obvykle také skončí u množárenských boxů. Ale to především proto, aby Milan ukázal, jak se mu daří to či ono pěstovat, aby s návštěvou podiskutoval nad malinkými rostlinkami ...
Protože je vášnivým sběratelem nejrůznějších druhů lýkovců, ukazuje, které se mu daří množit a s kterými mívá trápení. Rod Daphne mu zkrátka učaroval. A také jej úspěšně množí zajímavou metodou, o které si povíme na jiné stránce.
Protože návštěv přibývá, je třeba se včas předem ohlásit. Kdo příjde neohlášený, ať se nezlobí, ale nebude moci zahradu navštívit! Odvárkovi potřebují také čas na práci v tak rozsáhlé zahradě. A ještě jedno: Milan nemá rád snoby, kteří "loví" kdejakou super neznámou rostlinu či novinku, aby se s ní mohli potom chlubit! Na takové lidi "má nos" a rychle je vyprovodí ze zahrady.
Tak veliké dílo, které se zde rozkládá na jednom hektaru, si asi může málokdo dovolit na zahradě postavit,ale jednotlivé menší partie mohou být pro mnohé inspirativní. Prohlédněte si je alespoň na fotografiích.
Člověk si pomyslí: Je to vůbec zahrada? Nebylo to tu tak již od přírody? Ne, nebylo. Udělaly to tu lidské ruce a lidský um. Koho? Čtěte a podívejte se alespoň letmo na dílo, které manželé Odvárkovi a především Milanovy ruce postavily. Mimochodem, stále prý nemají hotovo. Stále ještě mnoho skalek čeká na rostliny, na další zeleň. Plány jsou větší, než zvládají ruce ...

Připravil a komentoval Martin Pilný
Foto Copyright:
M.Pilný a M.Odvárka 2008

Pohled na část skalního útvaru uprostřed rozsáhlé skalky.

U jednoho ze svahů skalky pracuje paní Odvárková. Nezbytný kbelíček na plevele a ostříhané rostliny musí mít stále po ruce.

Průhled od hajní partie na jednu z částí skalek.

Skalce dominují dva hlavní vrcholy celého "masivu". Pokud se vám zdá skalka bez rostlin, je to jako když v přírodě z dálky hledíte na svah hory. Stačí se ale na svahu shýbnout a už naše krásky vidíte.

Townsendia jonesii

Ve zdánlivě pusté skále zde v zahradě naleznete klenot amerických suťovišť Townsendia jonesii. Není vyšší než 3 cm. Sama se tu vysemeňuje, protože není dlouhověkou rostlinou.

Oxalis ´Ione Hecker´

Podobně suché odvodněné stanoviště tu má choulostivý kultivar šťavelu Oxalis ´Ione Hecker´, vysoký do 4 cm. Díky vhodnému umístění a lehkému přikrytí na podzim se nemusí ani na zimu uschovávat, jak bývá zvykem.

Genista sp.

Na skalkách nechybí ani rozsáhlé koberce plazivých rostlin. Žluté kručinky Genista sp. , vysoké do 15 cm, milují takovouto slunnou a suchou polohu.

Jedna z návštěvnic si prohlíží nově postavenou část skalky. I bez osázení musí být skalka zajímavá a přírodě blízká. Kdyby se odretušovala postava a plot v pozadí, mohl by to být snímek od někud z horské krajiny. Je to ukázka pro ty, kteří chtějí stavět přírodní typ skalky.

Také velké suťoviště, podobné těm v přírodě, může být v zahradě domovem pro nádherné a vzácné druhy rostlin. Zatím zdánlivě prázdná plocha zde již hostí krásné druhy, jako je ten na následujícím snímku. Až se zde rozrostou další kobercové druhy, bude to krása.

Edraianthus pumilio

Edraianthus pumilio, modroušek ze sutí a skal západního Balkánu, se v takovéto skalce bude sám semeny množit, protože jeho vysazení odpovídá i jeho přírodní lokalitě.

Přechod skalky do hajní partie se sbírkou krásných dřevin je plynulý a nenásilný. Kdyby zde nebyly různé vzácné druhy dřevin, nejrůznějšího původu, ale jeden druh, například borovic, byl by to snímek jako z přírody.

V hajní partii, která je celá pokrytá jehličím a drcenou kůrou, jsou v podrostu různé hajní druhy - od podléšek až po střevíčníky.

Snímek trochu šokující. Ano, tak velký a krásný rybník mají manželé Odvárkovi vedle skalky a domu. Nechce se ani věřit, že tu v minulosti byla jen nevzhledná bažina, napájená malinkým potůčkem přicházejícím z lesa. Nechce se věřit, že Milan Odvárka tuto vodní plochu postavil sám a ještě z vytěženého materiálu vytvořil poblíž břehu malý rekreační ostrůvek, spojený mostkem s "pevninou".

Můstek vede od skalek na zatravněný ostrůvek, kde si Odvárkovi rádi po práci sednou do křesílek a relaxují. Pod ostrůvkem je klidná zátoka plná zajímavých a krásných vodních i bažinných rostlin. Břehy jsou jimi lemovány kolem dokola.

Na rozdíl od malých jezírek v malých zahradách si Odvárkovi mohou dovolit mít zde scenérii jako z přírody. Lekníny a další rostliny, které v horách nerostou a tedy ani ve skalkách nemají co v jezírkách dělat, zde nevadí, neboť jsou v jiné vodní ploše. Odvárkovi mají v rozsáhlé skalce jen mokřiny, jako na horách.

Od břehu vodní plochy stoupá skalka vzhůru a je osázena jako v přírodě. U vody rostou vlhkomilné druhy a směrem vzhůru jsou vysazeny suchomilné a vysokohorské druhy skalniček.

Trollius pumilus

Například tento maličký upolín Trollius pumilus si na jemně vlhkém podkladu, viditelně libuje a nádherně kvete. V humusu u vody a ne ve štěrku nahoře ve skalce.

Lysichiton camtschatcensis

Také této krásné mokřadní rostlině toulcovce kamčatské, Lysichiton camtschatcensis, se u vodní plochy líbí a rozrůstá se zde.

Rana temporaria

K nově vzniklé vodní ploše se rychle stáhli živočichové nejen z okolí, ale daří se zde i těm, které zde Odvárkovi vysadili. Okolo vody je velmi živo. Divoké kachny, stejně jako ryby či žáby o sobě dávají vědět. Když se pak podaří vyfotografovat zajímavě zbarveného skokana hnědého Rana temporaria, je radost majitelů zahrady veliká.

Bombina variegata

Žabička, přesněji kuňka žlutobřichá, Bombina variegata asi musí mít svého pána ráda, když se nechá takto klidně v ruce vyfotografovat. Milan Odvárka má nafotografovány nejen rostliny, ale plné CD i živočichů, kteří v zahradě žijí.

Astacus leptodactylus

U břehů je občas vidět i dnes již vzácné raky. Tento rak bahenní Astacus leptodactylus byl vyloven na přání fotografa a pak s radostí opět zmizel pod hladinou. Zajímavostí je, že tento druh raka není v naší krajině původní, ale dovezený.

O rozměru vodní plochy a skalek okolo nejlépe vypovídá starší letecký snímek. Je sice trochu neostrý, ale dokladuje nejen krásu tohoto koutu mezi polem a lesem. Dokladuje především pracovitost a enthuziasmus manželů Odvárkových. Mimochodem - v současnosti jsou už na travnaté ploše vlevo od rybníku postaveny další plochy skalek, přímo navazující na skalky, které vidíte.

Orostachys iwarenge

Vraťme se ale dolů, na skalky. Na úpalu, v suti, rostou mnohé exotické rostliny z různých oblastí ve světě.Orostachys iwarenge vypadá opravdu exoticky.

Campanula choruhensis

Nebo ve spáře zdánlivě pusté skály lze vidět drobounký klenot tureckých suchých hor, zvonek Campanula choruhensis.

Při procházce po zahradě člověk vidí nádherné průhledy na jednotlivé partie. Kdyby vzadu nebyl vidět plot, uhodli byste, že tento snímek není z volné přírody?

Antirrhinum glutinosum

Přitom v takové partii zde lze nalézt snad nejmenší hledík na světě Antirrhinum glutinosum vysoký okolo 5 cm. Musí růst v suti, na slunci, ale s trochou humusu pod kameny.

Apatura iris

Když se na květu netřesku ve skalce usadí tak půvabný motýl jako tento dosti vzácný batolec duhový - Apatura iris, nelze nevyfotografovat takovou krásu.

Koncem léta už bývají zahrady skalničkářů bez květů. Ale když na zahradu ve Zdešově příjde podzim, příjde sem i nová barevná krása keřů a konifer. Nádherná kulisa pro okolní skalky.
Babí léto je tu.

Takto velkou sbírku krásných travin si může dovolit jen majitel velké zahrady. Někteří takovou plochu využijí na políčko s bramborami, jiní na tenisový dvorec a podobně. Zanícený skalničkář a pěstitel mnoha druhů rostlin jej využije třeba právě tak, jako ukazuje snímek.

Gentiana sinoornata ´Eugens Allerbester´

S přicházejícím podzimem se zde začnou objevovat nádherné květy nejrůznějších druhů podzimních hořců. Ukázkou z jejich velké sbírky je například tento plnokvětý kultivar Gentiana sinoornata ´Eugens Allerbester´.

Gentiana sinoornata ´Light Blue´

Další zajímavý vyselektovaný jedinec z výsevů podzimních hořců Gentiana sinoornata ´Light Blue´ si v prostředí skalky, na jemně vlhkém podkladu, viditelně libuje. Většina podzimních hořců kvete v zahradách do prvních mrazíků a prvního sněhu. Ale i sníh patří k životu v přírodě. Vždyť s ním příjde nová krása.

Nádherná je i zima,kdy vše zamrzne a zapadá sněhem.
V takové chvíli si zahrádkáři obvykle dají pohov. Každý by si myslel, že po celoroční dobrovolné činorodé dřině, si Milan Odvárka sedne k televizi a odpočívá. Omyl.

Milan zmizí v suterénu domku, vezme kus lipového dřeva, řezbářské dláto a vyřezává krásné věci. Co jiného, než přírodní motivy, z nichž nejkrásnější jsou jeho ryby, ptáčci, zvířata ... Ale když má chuť, či od někoho přání na jiný motiv, nedělá mu to problémy.
Když už prsty únavou přeci jen nemohou tlačit na řezbářská dláta, sedne k počítači a jako samouk, kterému zde v pustině nemá kdo poradit, proniká do tajů ovládání programů, zpracovávání nafotografovaných snímků a dopisování přes e-maily s přáteli stejně potrefenými. K tomu ještě studuje seznamy nabídek semen ze všech světových stran a objednává semínka, aby za pár týdnů už opět vyséval ...
Klobouk dolů před tak činorodým člověkem, klobouk dolů před jeho ženou, která jej nejen podporuje, ale velice mu pomáhá. Je za oběma vidět neskutečně úžasné dílo.


© 2008 . Obsah a design:© Martin Pilný
97582