www.skalnicky.cz Zpět na úvodní stránku
 
Výstavy a akce
Zajímavé rostliny
Pro
začátečníky
Skalky pro inspiraci
Bude Vás zajímat...
Ze světa hor
Adresy pěstitelů
Informace o klubech

Mechovité lomikameny

Saxifraga androsacea

Skupina mechovitých lomikamenů ze sekce Saxifraga (Dactyloides) se u nás, ale i ve světě hojně a s oblibou pěstuje, a mnohé druhy nejen na skalkách, ale i na rabátkách, obrubách záhonů či na hrobech a podobně. Ne každé druhy této sekce jsou snadné. Cituji z knížky Alberta Piláta a Miloše Deyla Alpinky (1964): Saxifraga decipiens, 6 -20cm vysoký lomikamen, tvoří polštářové trsy, květy bílé. (S.decipiens je synonymum pro S. rosacea). U nás roste planě na skalách v údolí Vltavy, Berounky, Jihlavy, Dyje. Křížením (tohoto druhu) bylo vypěstováno množství zahradních odrůd, velice krásných, s květy bílými, růžovými nebo červenými. Konec citátu. Pro pochopení požadavků těchto lomikamemů bych uvedl podmínky, ve kterých planá Saxifraga rosacea roste.

Nedaleko Berouna roste tento lomikamen v opuštěném lomu spolu s lomikamenem Saxifraga paniculata. Na první pohled by se zdálo že tyto lomikameny mají zcela odlišné požadavky, jak tedy mohou růst spolu,na stejné lokalitě, když S.paniculata vyžaduje více slunce a S.rosacea více vlhka. Oba lomikameny zde však rostou ve svislé expozici kdysi vytěžené vápencové skály. Stěna je asi 50 m vysoká a 200 m široká a v expozici odkloněná od poledního slunce. Tento lom je vlastně kruhový, jakýsi závrt do terénu a je zde zcela ukázkově, až učebnicově vidět požadavky obou lomikamenů. Nerostou ani ve východní či západní, natož v jižní expozici, severní jim vyhovuje, neboť je zde dostatek světla. S.rosacea roste částečně i pod řídkými keři na okraji skály. Podobné požadavky jako S.rosacea mají i kříženci tohoto lomikamenu. Mechovité lomikameny hlavně nesnášejí silné slunce. Na slunci sice rostou dobře za předpokladu dostatečné stálé vlhkosti, v červenci a srpnu se však často stane, že slunce vypálí část koberce rostliny. Při vlhčím stanovišti jim navíc v létě hrozí podpaření.

Saxifraga nevadensis v přírodě

Typickou ukázku vidíte i na fotografii endemitického druhu lomikamenu Saxifraga nevadensis ze španělského pohoří Sierra Nevada. Listové růžice, vytvářející rozvolněné zelené bochánkovité koberečky, jsou ukryty hluboko ve stinných spárách skalních stěn a bloků, zásadně s odklonem od plného slunce. Květy však vystupují z poměrně mělkých spár ven, nad skálu, do plochy se spoustou světla, ozářené sluníčkem. Tento hluboký kontrast dokladuje sama fotografie ((c) foto Martin Pilný).

Křížené druhy jsou u nás často pěstovány pod společným názvem S. x arendsii, a jsou pěstovány i pod kultivarovými jmény. Většina těchto kultivarů je výsledkem křížení více planých druhů, všechny vyžadují vlhčí a stinnější stanoviště. Jejich množení je snadné dělením nebo řízkováním brzy na jaře i na podzim. Většina bohatě kvete obvykle v květnu.

Osobně dávám přednost skupině Kabschia a Engleria pro jejich horský a vysokohorský původ. Pro mne jsou Kabschie a Englerie opravdu rostlinami z hranice života této planety, výše již rostou jen lišejníky a několik dalších rostlin - milníků života. Každý pěstitel či zahrádkář však nemůže či nemá schopnost a podmínky pěstovat obtížné rostliny jako například Saxifraga hypostoma nebo Saxifraga albertii. Oproti nim jsou mechovité lomikameny většinou na pěstování jednoduché rostliny, což však neznamená, že by z nich byla radost menší. Naopak, v době květu umí udělat pěkné parádní kopce kvítků.

Pěstuji mnohé druhy sekce Dactyloides již dlouho a v posledních letech jsem přivezl některé anglické kultivary. Na našem trhu se objevují kultivary dovážené z Holandska, leckteré množí i naši pěstitelé. Proto uvádím velmi krátké popisy několika u nás pěstovaných a již množených a prodávaných druhů.

Saxifraga ´Elf´

Saxifraga ´Elf´
Drobnější kultivar.Trs kompaktní, růžice o průměru 15 mm, lodyha do 10 cm vysoká nese 4 lodyžní listy nebo listeny a až 4 větve, nese až 8 květů. Květ je o průměru 13 mm s okrouhlými květními lístky. Korunní lístky jsou zbarvené světle zeleně, u vrcholu s purpurovou skvrnou nebo lemováním, vnitřní část květu je světle zelená.

Saxifraga ´Gleborg´

Saxifraga ´Gleborg´
Trs kompaktní, růžice o průměru 15 mm. List dělený se třemi laloky, tmavěji zelený. Lodyha 10 cm vysoká nese jeden až dva lodyžní listy, čtyři listeny až tři větve a až osm květů. Květ miskovitý o průměru 20mm, tmavě purpurový se světlým, bílo-zeleným středem. Korunní lístky purpurové u báze bílé. Listen je 2,5 x větší než list růžice.Saxifraga ´Peter Pan´

Saxifraga ´Peter Pan´
Drobný kultivar. Trs kompaktní růžice o průměru 2,5 cm. List dělený se třemi laloky, velmi řídce obrvený. Lodyha 8 cm vysoká, hustě obrvená průsvitnými glandulárnimi brvami, nese 4 až 5 větví a listenů a 5 květů. Květ o průměru 14 mm, dvoubarevný. Korunní lístky u vrcholu tmavě růžové, červené, u báze bíle-zelenavé.
Saxifraga ´Pixie´

Saxifraga ´Pixie´
Drobný kompaktní kultivar s růžicemi o průměru 12 až 17 mm. Listy růžic jsou 2 až 3 krát dělené, jsou pokryty průsvitnými neglandulárními brvami na okraji i ploše. Lodyha červenající je hustě pokryta u báze neglandulárními, u vrcholu glandulárními brvami. Lodyha nese 1 až 2 lodyžní listy, 1 až 2 listeny a 2 až 6 květů. Květ je miskovitý o průměru 12 mm. Vnitřní část květu je zelená. Korunní lístky červené , světle purpurové, blednoucí.


Saxifraga ´Pixie White´

Saxifraga ´Pixie White´
Tento kultivar je shodný ve všech znacích s kultivarem ´Pixie´, má pouze bílé květy. Korunní lístky bílé nebo velmi jemně narůžovělé s viditelnou nervaturou.


Saxifraga ´Purple Carpet´

Saxifraga ´Purple Carpet´
Bujný kultivar. Trs kompaktní růžice o průměru 15 mm. List zelený, dělený se třemi laloky na okraji řídce obrvený průsvitnými, glandulárními brvami. Lodyha zelená, 10 až 15 cm vysoká nese dva lodyžní listy, dva listeny jeden až čtyři květy. Květ o průměru 20 mm, zprvu červený, později tmavě růžový. Korunní lístky se překrývají jsou okrouhlé u báze zelenavé.Saxifraga ´Triumph´

Saxifraga ´Triumph´
Robustný, bujný kultivar. Trs kompaktní s růžicemi o 2 až 4 cm v průměru. Listy vícenásobně dělené, až 3 cm dlouhé, světle zelené obrvené velmi řídce průsvitnými neglandulárními brvami. Lodyha až 20 cm dlouhá je u báze zelená u vrcholu purpurová a nese 3 lodyžní listy, 3 listeny a až 7 květů. Lodyha má u báze průsvitné neglandulární brvy, u vrcholu růžové krátké husté glandulární brvy. Květ je o průměru 20 až 30 mm. Korunní lístky okrouhlé, teple purpurové, se světlým nehtem u báze.
Saxifraga ´Winston Churchill´

Saxifraga ´Winston Churchill´
Velmi bujný kultivar. Trs kompaktní růžice o průměru 3 až 4 cm. List dělený se třemi laloky. List a lodyha velmi řídce obrvená průsvitnými, neglandulárními brvami. Lodyha až 20 cm vysoká nese dva až tři lodyžní listy, pět listenů až tři větve a čtyři až osm květů. Květ miskovitý velký o průměru 24 mm. Korunní lístky stínované u vrcholu růžové u báze bílé se zeleným nádechem.Omlouváme se, že výše uvedené fotografie jsou horší kvality, neboť byly převzaté ze zahradnických katalogů. U následujících popisovaných druhů se nám zatím nepodařilo zajistit fotografie. Budeme se po nich dále pídit.

Saxifraga ´Elegantissima´
Velmi drobný kultivar, který vznikl pravděpodobně křížením druhu S.excarata. Trs kompaktní bohatě kvetoucí. Růžice jsou jen 12 mm v průměru a lodyha 4 až 5 cm vysoká nese 2 až 3 větve a 3 až 5 květů. Květ o průměru 9 mm je zelený s malými růžovými květními lístky. Korunní lístky drobné, přesahují kališní lístky jen o 2,5 mm. List troj laločnatý nebo nedělený.

Saxifraga ´Irish´
Bujný kultivar. Trs kompaktní růžice o průměru 3 až 3,5 cm. List dělený se třemi laloky. List na okraji i obou plochách obrvený průsvitnými, glandulárními brvami. Lodyha 7cm vysoká nese čtyři listeny a pět květů. Lodyha hustě obrvená průsvitnými glandulárními brvami. Květ miskovitý o průměru 15mm. Korunní lístky se překrývají, jsou okrouhlé velmi světle růžové u báze se zelenou nervaturou.

Saxifraga ´Vroege Findling´
V překladu Jarní Nalezenec. Bujný kultivar s růžicemi o průměru 10 až 20 mm. Mladé růžice uzavřené později přímé až otevřené, světle zelené. List trojlaločnatý. Lodyha 5 až 10 cm dlouhá nese 2 až 3 přitisklé lodyžní lísky, 2 až 3 listeny a 5 až 8 květů. Květ úzce vázovitý o průměru 15 mm, korunní lístky rozestálé, obvejčité bílé. Vnitřní část květu světle, žluto-zelená.

Saxifraga ´Cukrák´
Drobný kultivar.Trs kompaktní, růžice o průměru 12 mm, listy trojlaločnatě dělěné. Lodyha červená do 6 cm dlouhá nese 4 listeny a až 6 květů. Korunní lístky purpurové , kalíšní lístky hnědé. List a lodyha hustě obrveny průsvitnými neglandulárními i glandulárními brvami. Autor kultivaru a názvu J. Bűrgel. Cukrák je kopec u Prahy.

Saxifraga ´Kazín´
Vitální kompaktní kultivar vznikl křížením Saxifraga caespitosa pylem S. ´Triumph´. Z asi patnácti semenáčů byla vybrána nejkompaktnější rostlina. Trs kompaktní s růžicemi 15 až 25 mm v průměru. Růžice mírně sevřené s listy více násobně dělenými. Lodyha 5 až 8 cm dlouhá olistěna dvěmi lodyžními listy a třemi až čtyřmi listeny. Lodyha nese až 6 květů. Květ zprvu vázovitý později více otevřený, o průměru 12 až 18 mm. Korunní lístky okrouhlé růžové u báze žluto-zelené s výraznější nervaturou. Autor kultivaru a názvu J. Bűrgel. Kazín je kopec u Prahy.

Seznam planých lomikamenů sekce Saxifraga a kultivarů nabízených k prodeji asi třiceti anglickými zahradnictvími. (Výčet z časopisu The Saxifraga Magazine No.7/1999).


Plané druhy - S. canaliculata, S. cebenensis, S. caespitosa, S. continentalis, S.exarata subsp exarata, S. excarata subsp. moschata, S. maderensis var. pickeringii, S. pubescens , S. pubescens subsp. iratiana, S. rosacea
Saxifraga x 'Rosenzwerg' Kultivary - S.´Beechcroft White´, S.´Birch Baby´, S.´Black Beauty´, S.´Black Knight´, S.´Bob Hawkins´, S.´Camposii´, S.´Clare Island´, S.´Corennie Claret´, S.´Darlington´, S.´Darlington Double Red´, S.´Darlington Double White´, S.´Dornroschen´, S.´Dubarry´, S.´Edie Campbell´, S.´Elegantissima´, S.´Elf´, S.´Fairy´, S.´Findling´, S.´Flowers of Sulphur´, S.´Knigscote White´, S.´Knapton Pink´, S.´Knapton White´, S.´Luschtinetz´, S.´Marshall Joffre´, S.´Mrs E.Piper´, S.´Pearly Gold´, S.´Pearly King´, S.´Pearly King Variegated´, S.´Pixie´, S.´Pompadour´, S.pubescens ´Snowcap´, S.´Purple Carpet´, S.´Rosenzwerg´, S.´Rotenzwerg´, S.´Ruth McConnell´, S.´Sanguinea´, S.´Sanguinea Superba, S.´Sneetepich´, S.´Siver Cushion´, S.´Sir Douglas Haig´, S.´Sprite´, S.´Stansfieldii, S.´Stanfieldii Rosea´, S. trifurgata ´Margaret Webster´, S.´Welsh Dragon´, S.´Welsh Red´, S.´Welsh Rose´, S.´Winston Churchill´ a další.

Kultivary, výčet z knihy Saxifragen und andere Steinbrechgevächse, autor Fritz Köhlein.


S.´Blűtenteppich´, S.´Biedermeier´, S.´Carnival´, S.´Dornröschen´, S.´Dubarry´, S.´Farben Teppich´, S.´Farben Kissen´, S.´Feuerwerk´, S.´Gleborg´, S.´Grandiflora Alba´, S.´Irish´, S.´Ingeborg´, S.´Juwel´, S.´Leuchtkäfer´, S.´Peter Pan´, S.´Purpurmantel´, S.´Riedels Farbenkissen´, S.´Rosakönigin´, S.´Roseum Elegans´, S.´Rosenschaum´, S.´R.W.Hosin´, S.´Schneetepich´, S.´Schöne von Ransdorf´, S.´Schwelblűte´, S.´Spätlese´, S.´Triumph´, S.´Vroege Findling´, S.´White Pixie´, S.´Weisszwerg´ a další.

Připravil Jan Bűrgel e-mail: jan.burgel@volny.cz

Některé z uváděných kultivarů pravděpodobně již v kultuře nejsou a výčet není jistě úplný. Doprovodné kresby a fotografie jsou ze zmíněné publikace, kterou vám doporučujeme, protože jako jedna z mála se zabývá i jinými sekcemi lomikamenů než jen sekcí Kabschia: Saxifragen und andere Steinbrechgevächse, autor Fritz Köhlein (Verlag Ulmer, Stuttgart 1980)

Určování sekce
Způsob vysazování sekce
Saxifraga x Arendsii


Řádky pro sběratele lomikamenů
Nové kultivary u nás

Přibývá hybridů, kultivarů, binomů a hybridních skupin lomikamenů, ozývají se názory, že takový nárůst položek je mezi sběrateli těchto skalniček nezvládnutelný. Sběratelství je vždy řehole. Něco jiného je sbírat známky, něco jiného udržet živé a kvalitní rostliny ve sbírkách lomikamenů. V dnešní době ekonomika hýbá naší společností a ekonomické tlaky mění i naše priority ať se bráníme jakkoliv. Tato sběratelská záliba je ekonomicky a časově velmi náročná a nárůst počtu kultivarů činí situaci zdánlivě nezvládnutelnou. Je na každém, do jaké míry se nechá sběratelskou vášní ovlivnit. Jistě se nelze bránit nalezení nových přírodních druhů a jejich nižších taxonomických jednotek poddruhů, variant i forem a nelze se bránit ani jejich uvedení do kultury. Stejně se nelze bránit ani vzniku dalších nových zahradních kříženců. Jedinou cestou je popisovat jen hybridy nové, skutečně rozdílné, zkrátka takové které přinášejí do kultury přínos. Přínos je hledisko zcela jasné, problémem je, že jeho hodnocení je příliš subjektivní.

Saxifraga Miluj mneSaxifraga 'Miluj mne' byl jeden z kultivarů, který vyvolal diskuzi. Zbytečnou. Dnes tomuto lomikamenu v Anglii říkají Saxifraga 'Love Me' a berou ji jako fakt.

Poslední dobou bylo vypěstováno mnoho nových kultivarů, které kvetou velmi časně a pro mnoho novinek je doporučován už jen skleník. Novinky jsou často více a více choulostivější nebo jsou nevhodné pro pěstování ve skalce.

Proč tedy pěstitelé raději nepěstují rostliny pro venkovní použití? Příčin bude asi více, ale jednou je fakt, že pěstitelé kříží rostliny ve skleníku. Ve skleníku je to pohodlnější. I když skleník není vytápěn, je zde tepleji a lépe se zde pracuje, lépe se také dosáhne isolace rostlin. Ve skleníku je možno provádět křížení těch nejrannějších kultivarů, a to se často děje v předjaří. Na začátku jara není tolik práce a pěstitelé se na křížení prvních květů těší, proto jsou kříženy raně kvetoucí druhy. Tvrdé, vitální rostliny se do skleníků neumísťují, a tak obvykle nejsou pro křížení používány. Proto jsou některé nové výpěstky obtížnější k udržení a méně vhodné pro pěstování ve skalkách.

Téměř všechna naše křížení byla prováděna tak, že po kastraci prašníků mateřské rostliny byl na blizny přenesen pyl otcovské rostliny. Na křížení kultivarů jsme se podíleli spolu s přítelem Oldřichem Maixnerem, některá křížení jsme prováděli každý sám.

Saxifraga ´Jan Evangelista Purkyně´
Kultivar subsekce engleria není zařazen do žádné skupiny protože jeho rodiče nejsou známy, rostlina připomíná kultivary binomu S. x mariae-teresiae. Rostlinu nalezl Karel Pěch v jeho zahradě před mnoha lety. Popis: Trsíky vyklenuté, pevné, výběžky velmi krátké. Listy šedozelené, inkrustované, mírně kopinaté, o rozměrech 17 x 4 až 4,5 mm. Listy ostře zahrocené s 18-ti póry. Růžice otevřená o průměru až 30 mm. Lodyha 4 až 8 cm, olistěna úzce kopinatými listy které šikmo odstávají. Spodní polovina listu světle purpurová, horní polovina světle zelená. Lodyha oděna růžovými žláznatými žlázkami. Květenství krátký hroznovitý vrcholík se šesti až dvanácti květy. Květ vázovitě kalíškovitý o průměru 9 mm, šešule široká, kališní lístky poměrně široké, světle purpurové až purpurové. V mezerách mezi květními lístky jsou tmavé kališní lístky vidět. Korunní lístky jsou široce rozestálé, růžové, kosočtvercovité o rozměrech 1,8 mm x 4 mm. Blizny bílé, prašníky žluté, nektarový kroužek chybí, celá vnitřní část květu je světle žluto-zelená.

Saxifraga ´Karel Pěch´ (Skupina Pardubice)
Kříženec S. poluniniana x S. federici-augusti 'Wisley' Jedná se o ruční opylení S. poluniniana pylem S. 'Wisley'. Kultivar bližší k S.'Wisley'. Autoři J. Bürgel, O. Maixner, 1994 až 1999. Popis : Trs pevný složený z nepravidelně velikých růžic. Růžice s listy mírně konvexně prohnutými, růžice o průměru 12 až 22 mm. List růžice o rozměrech 3 x 12 mm jsou čárkovité až mírně kopisťovité, špičaté, sivozelené, se špičkou drobně zahrocenou. Lodyha 5 cm dlouhá, tří až čtyřkvětá je olistěná šesti šikmo odstávajícími lodyžními lístky a listeny , dva až tři spodní listeny nesou poupata jež se neotevřou. Stopky jsou 1 až 1.5 cm dlouhé. Poupě je kulaté. Květ drobný, vázovitý, o průměru květu do 10mm. Korunní lístky jsou tmavě, teple, fialově-růžové, zvlněné, žilkované, široce obvejčité o rozměrech 5 x 7 mm. Kalich purpurový, kališní listy na špičce zelené. Blizny světle růžové, prašníky žluto-oranžové, nektarový kroužek zeleno oranžový. Kultivar je velice zvláštní. Po jednom rodiči, matce získal vlastnost že skoro každá i menší růžice o průměru jen 12 mm kvete. Po druhém rodiči S. 'Wisley' získal většinu znaků skupiny Engleria.

Saxifraga ´Sedlečko´
Kultivar subsekce engleria vnikl s největší pravděpodobností samoopylením kultivaru ´Tábor´, není však zařazen protože není jistý pylový rodič. Kultivar byl vybrán z výsevu asi deseti semenáčků výsevu S. x schotii ´Tábor´ to je kříženců S. corymbosa a S. stribrnyi. Saxifraga ´Tábor´ má květenství latovitý vrcholík, který převzal od S. stribrnyi, všechny semenáče však měly květenství hroznovité, tento znak převzali semenáče pravděpodobně po druhém rodiči po S. corymbosa, (dříve S. luteo-viridis). Autorem kultivaru, názvu i popisu je J. Bűrgel. Kultivar byl vypěstován v roce 1991. Sedlečko je vesnička u Chotovin, nedaleko města Tábor. Popis: Trs vyklenutý, pevný s krátkými výběžky. Listové růžice jsou otevřené s listy konvexně prohnutými. Jsou o průměru 40 až 50 mm. Listy jsou šedozelené, incrustované, kopisťovité o rozměrech 3,5 až 4 x 19 až 22 mm. Lodyha je 9 až 13 cm vysoká a je olistěna až šestnácti lodyžními listy. Lodyžní listy jsou kopisťovité, odstálé , u báze zelené u vrcholu světle purpurové . Kalich I lodyha je hustě obrvena bílými glandulárními brvami. Květenství je krátký hrozen o dvanácti až sedmnácti květech. Květ malý jen o průměru 6 až 7 mm, kališní listy jsou zeleně, světle purpurové. Korunní lístky oranžové, velké 2,5 x 3,2 mm kratší než kališní listy. Blizna bílá, prašníky žluté. Vitální bujný kultivar pro venkovní použití. Kultivar je výjimečný kombinací zelené a purpurové barvy lodyhy a květenství.

Saxifraga x poluanglica ´Tvoje Radost´
Kultivar byl vypěstován před rokem 1994, jako kříženec S. poluniniana x S. x anglica 'Winifred' Autor J. Bürgel Popis: Trs volnější, růžice přímá, otevřená o průměru 10 mm. List je podlouhlý, o rozměrech 1,9 x 6,8mm se třemi póry. Lodyha je jen 5 mm. Květ plochý o průměru květu 12 mm. Korunní lístky světle růžové, při dokvétání skoro bílé, o rozměrech 7,8 x 10 mm, jsou obvejčité se zubatým až laločnatým a zvlněným okrajem. Blizny bílé, prašníky oranžové, nektarový kroužek při dokvétání žlutý, vnitřní část květu světle zelená. Přínosem kultivaru je mnoho tvarově i barevně ušlechtilých květů odlišných od dosud popsaných kultivarů.

Saxifraga x poluanglica ´Tvůj Sen´
Kultivar vypěstovaný zpětným křížením S. x poluanglica x S. poluniniana, bližší je k S. poluniniana, pod číslem 56/94. Autor J. Bürgel 1994 - 1999. Důvodem křížení bylo získání bílé barvy v řadě kultivarů binomu S. x poluanglica. Popis: Trs pevný, vystoupavý, výběžky krátké do 1 cm délky. Růžice poměrně velká o průměru 15 až 18 mm je otevřená s listy mírně konvexně prohnutými. List čárkovitý až podlouhlý o rozměrech 2,2 x 6,7 - 7,5 mm, s pěti póry. Barva listu zelená. Lodyha světle zelená, 1,5 až 2 cm dlouhá s jedním až dvěma lodyžními listy nese jeden vázovitý až plochý bílý květ o průměru 13 až 15 mm. Korunní lístky o rozměrech 8,3 x 11 mm jsou široce obvejčité s hranatým okrajem. Korunní lístky se překrývají. Kalich i květ není kruhový ale eliptický. Blizny jsou bílé, prašníky červené, čnělky a tyčinky světle zelené jako celá vnitřní část květu. Kultivar dobře vitálně roste i koření. Přínosem ve skupině Poluanglica je bílá barva kultivaru.

Saxifraga x polulacina ´Tvoje Víra´
Kultivar vypěstovaný zpětným křížením S. x polulacina x S. lilacina s převahou krve S. lilacina. Důvodem křížení bylo získání lila barvy, kultivar byl vypěstován v roce 1994. Autorem kultivaru je J. Bürgel. Popis: Trs hustý, vystoupavý, růžice otevřená s listy konvexně prohnutými. Růžice o průměru 10 - 13 mm je tmavěji zelená. List je podlouhlý, mírně kopisťovitý s pěti póry. Lodyha je jen 1 - 2 mm. Květ hluboký, úzce vázovitý o průměru květu 17 mm. Korunní lístky světle lila-růžové s tmavším žilkováním, o rozměrech 8,5 x 12 mm, jsou obvejčité s jemně zubatým a zvlněným okrajem. Blizny světle fialové, prašníky purpurově fialové, velmi tmavé, nektarový kroužek nevýrazný, světle fialový, uspořádání korunních lístků je nepravidelné. Přínosem kultivaru je vitalita rostliny, mnoho květů a unikátní, nová lila barva květu.

Saxifraga ´Tenerife´ (Skupina Swing)

Saxifraga Tenerife Kříženec S. poluniniana a S. wendelboi byl pěstován pod číslem 16/35/95. Výběr byl proveden z asi jednoho sta semenáčků, autoři J. Bürgel a O. Maixner v letech 1994 až 1999. Jméno podle jednoho z Kanárských ostrovů. Popis: Trs velmi pevný, kompaktní, vystoupavý s výběžky do 1,5 cm. Růžice o průměru 14 mm, přímá velmi mírně konvexně prohnutá, list čárkovitý o rozměrech 2,4 - 2,8 x 6,8 - 7,9 mm. Lodyha 2,5 cm, (1), 2, 3, 4, (5)ti květá, oděná sedmi šikmo odstávajícími lodyžními lístky. Květ vázovitý o průměru květu 19 mm. Korunní lístky o rozměrech 8.8 - 9 x 9 -10.6 mm jsou široce obvejčité. Blizny bílé, prašníky žluté, nektarový kroužek nevýrazný, celá vnitřní část květu je světle žlutozelená. Přínosem je velká vitalita srovnatelná s nejvitálnějšími kultivary a mnoho bílých květů. Shodná kombinace křížení byla v Anglii použita pro kultivar S.'Allendale Charm'. Kultivar je vhodný pro venkovní, skalkové pěstování.

Saxifraga ´Charles Chaplin´
Kříženec S.poluniniana x S. x goringana 'Nancye' pěstovaný pod číslem 51/94. Autor J.Bürgel, 1994 - 1999. Popis: Trs vystoupavý měkčí s výběžky 1 až 1,5 cm. Růžice přímé mírně otevřené, listy přímé. Listy růžic čárkovitě podlouhlé až mírně kopisťovité o rozměrech 1,8 - 2,2 x 8 -8,5 mm s devíti póry. Barva listu je tmavě zelená. Lodyha 1,5 až 2 cm vysoká nese 1 až 4 květy. Počet květů na lodyze je velmi proměnlivý, některý rok jsou lodyhy jednokvěté, jiný rok pak až čtyřkvěté. Tato proměnlivost je pravděpodobně dána výživou rostliny a průběhem počasí. Kalich světleji zelený. Květ vázovitý o průměru 12 mm , korunní lístky obvejčité až široce obvejčité o rozměrech 6,8 - 8 x 10,2 mm, bílé. Korunní lístky se dotýkají až překrývají u báze jsou světle zelené. Blizna je bílá, čnělky a tyčinky jako i celý vnitřní prostor květu světle zelený, nektarový kroužek chybí. Prašníky žlutooranžové. Kalich široký světle zelený s červenou částí. Kultivar dobře a bujně roste a dobře koření. Přínosem kultivaru je tvar květu, (dědictví po S. cinerea), bohatství květů, vitalita kultivaru, roste bujně podobně jako kultivary binomu S. x poluanglica.

Saxifraga ´Cyber Prostor´
Kultivar vznikl opylením S. lilacina pylem S. x semmlerii'Martha' pod číslem 22/95. Autor J. Bürgel 1995 - 1999. Popis: Trs pevný, hustý, vystoupavý, polokulovitý s výběžky do 1 cm. Růžice konvexní o průměru 13 mm. List čárkovitý o rozměrech 2,4 x 6 mm. List má 3 - 5 pórů a je ve spodní polovině výrazně obrvený. Lodyha často ve vodorovné poloze, jedno až čtyřkvětá do 1 cm dlouhá s jedním až čtyřmi mírně odstávajícími lodyžními lístky. Poupě světle cihlově červené. Květ vázovitý o průměru 15 mm. Korunní lístky začínají světle cihlovou červení, později růžovooranžové až špinavě oranžově okrové, blednoucí. Rozměr korunních lístků 5,1 x 8 - 8,5 mm a jsou obvejčité. Blizny růžové, prašníky světle cihlové, nektarový kroužek nevýrazný, špinavě růžovookrový. Nová kombinace křížení, v plném květu je trsík plný květů různých čajových odstínů.

Saxifraga ´Theseus´
Kultivar vznikl křížením Saxifraga x pulvilacina 'Niobe' x Saxifraga SEP 549. To jest S. lilacina x S. pulvinaria x Saxifraga SEP 549. Autor O. Maixner 1995-1999. Popis: Trsíky pevné, růžice otevřené do průměru růžice 7 mm. List kopinatý, zelený s 5-7mi póry. Lodyha do 10mm dlouhá, je zelená obrvená fialovými žláznatými chlupy s jedním až dvěmi lodyžními listy. Lodyha nese jeden květ, druhé poupě se neotevírá. Lodyžní lístky zelené, fialově obrvené. Kališní lístky zelené, fialově obrvené. Květ o průměru 10-15mm je otevřený. Korunní lístky růžové, později blednou, jsou silně přehnuté, zvlněné s viditelnou nervaturou. Nektarový kroužek červeně fialový, blizna bledě fialová. Kultivar rozkvétá v únoru. Zajímavá je kombinace tmavých poupat s novými růžovými květy a světle růžovými odkvétajícími květy. Rostlina ve skleníku dobře roste, dobře koření a brzy kvete.

Podle posledního kódu (1995) je nutno definovat nové skupiny kultivarů. Skupina Pardubice. Do skupiny patří kultivar 'Karel Pěch' a všechny kříženci druhů S. poluniniana x S. federici-augusti.
Skupina Swing. Tato skupina je ustavena pro křížence Saxifraga poluniniana x S. wendelboi, pro kultivary ´Allendale Charm´ a ´Tenerife´.

Poznámka: Řazení nových kultivarů je provedeno podle posledního platného mezinárodního kódu pro pěstované rostliny(1995). Pro zahradní křížence je podle tohoto kódu místo názvu binomu užit název skupiny v závorce. Stávající binomické dělení je dle botanického kódu ponecháno pro přírodní hybridy ale zůstává i pro zahradní hybridy zařazené k již dosud popsaným binomům, (z toho vyplývá že u zahradních hybridů bude užíváno dvojí dělení, binomické a řazení do skupin).

Před popisem dalších kultivarů uvedu některé důvody výběru rodičovských párů. Jedním rodičem je S. lowndesii, je to červený, velice výrazný druh s velkými okrouhlými korunními plátky jež je poměrně obtížně pěstovatelný. Jestliže se křížením dosáhlo vypěstovat hybrid podobný S. lowndesii a který je i vitálnější, je to jistě úspěch. Dále byl pro křížení vybrán bujný druh S. poluniniana, který přináší do křížení vitalitu a mnoho květů. Jako velkou zajímavost bych chtěl uvést podmínky, ve kterých S. poluniniana roste. Dostal jsem od přítele herbářovou položku tohoto druhu. Přítel byl v roce 1998 na skoro stejných lokalitách centrálního Himálaje jako já v roce 1997, já jsem však tento druh nenašel. S. poluniniana rostla v korytě řeky Kali Gandaki ve výšce jen 2500m. Je to relativně velmi nízko, na území dešťového stínu, v nadmořské výšce kde jsou pěstovány meruňky, jabloně, obilí, tedy povětrnostní podmínky velmi podobné podmínkám na našich zahradách.

Jako další rodičovský druh byl pro červenou barvu vybrán kultivar S. 'Winifred' jeden z nejlepších červených kutivarů. Ze stejných důvodů byl pro další kombinaci použit červený kultivar 'Tvůj Úspěch' a růžový kultivar 'Kathleen'. Byly použity rostliny bujného binomu poluanglica. Křížením S. 'Winifred' s druhy S. kotschyi a S. juniperifolia bylo zamýšleno získání oranžové barvy květů. Oranžová barva byla získána, ale kříženci si vyžádají delší čas hodnocení a proto zde nejsou uvedeny. V Anglii již bylo z těchto užitých kombinací popsáno několik kultivarů a aby nedošlo k chybnému výběru je nutno křížence porovnat. Popisovány jsou rostliny ze skleníku, to znamená že rostliny s lodyhami jen dva až pět mm by při pěstování venku byly bezlodyžné a průměry růžic a květů by byly trochu menší.

Kultivary s krví S. x poluanglica a S. lowndesii vyžadují podobně jako rodičovské druhy více stínu, nesnášejí silné přímé slunce a hlavně silné ultrafialové záření. Jsou vhodné pro skleník nebo polostín. V minulosti byly kultivary binomů S. x poluanglica a S. polulacina považovány za krátkověké. Protože pěstujeme tyto kultivary již dvanáct let a jediným problémem je velikost a váha květináčů, došli jsme k názoru že kvalita a dlouhověkost rostlin závisí na způsobu pěstování. Tyto bohatě kvetoucí rostliny potřebují při pěstování v květináči každoročně přesadit. Každý rok je nutno vyměnit část vyžilé půdy a rostliny přihnojit. Bohatě kvetoucí rostliny vyprodukují každý rok ohromné množství hmoty a proto rychle vyčerpají zásobu živin substrátu květináče. (Hmota květu je asi tak velká jako hmota růžice která, tento květ vyprodukuje).

Saxifraga 'Beatles' (Skupina Beat)
Kříženec S. 'Winifred' x S. lowndesii pěstovaný pod číslem 23/1/95 bližší S.'Winifred'. Autor J.Bürgel 1995 - 1999. Popis: Trs pevný, růžice přímá až konvexní o průměru 10-15 mm, listy růžice jsou čárkovité o rozměrech 2,8 x 8,6 se 3mi až (7) mi póry, barva tmavě zelená se slabou incrustací. Lodyha jednokvětá, ve skleníku jen do 3 mm dlouhá. Poupě kulovité, květ velký o průměru květu 15 až 18 mm. Korunní lístky nepravidelně uspořádané,široce obvejčité, široce se překrývají a jsou o rozměrech 9,2 x 9 - 11,2 mm. Barva květu je teple purpurová. Blizny purpurové, prašníky purpurové, nektarový kroužek také purpurový. Kultivar je podobný S. 'Winifred' se znaky S. lowndesii, přínosem je tmavá barva a tvar květu.

Saxifraga 'Vysoké Mýto' (Skupina Beat)
Kříženec S. 'Winifred' x S. lowndesii pěstovaný pod číslem 23/I/95, WL, bližší S. 'Winifred'. Autoři J. Bürgel a O. Maixner 1995 - 1999. Popis: Trs pevný, růžice přímá s listy velmi mírně konvexně prohnutými, o průměru růžice 10-15 mm ,listy podlouhlé o rozměrech 2,2 x 6,8 mm s jedním , vzácně se dvěma póry, barva tmavě zelená se slabou incrustací. Lodyha jednokvětá, ve skleníku jen do 3 mm dlouhá. Květ velký o průměru květu 16 mm. Korunní lístky, široce obvejčité, široce se překrývají a jsou o rozměrech 7,8 x 9 mm. Barva květu je růžová. Korunní lístky mají u báze tmavou nervaturu.

Saxifraga 'Marylin Monroe' (Skupina Vanessa)

Saxifraga Marylin Monroe Saxifraga poluniniana x Saxifraga lowndesii pěstovaný pod čísly 11/I/MAIX/95(ML1). Autoři J. Bürgel a O. Maixner. 1995 až 1999. Popis: Trs volný s výběžky do 2 cm. Růžice přímá o průměru 10-12 mm. Listy čárkovité o rozměrech 1,9-2,4 x 6,6 mm, zelené se slabou icrustací. Počet pórů (1) 3. Lodyha jen 0,5 cm dlouhá nese jeden květ. Květ nejdříve úzce vázovitý, později plochý, o průměru květu 20 mm. Korunní lístky světle růžové o rozměrech 8,3 x 11 mm, jsou širice obvejčité. Blizny velmi světle růžové, prašníky oranžovo růžové, nektarový kroužek nevýrazný, celá vnitřní část květu je zelenožlutá. Jedná se o kombinaci křížení Skupiny Vanessa která byla popsána v Anglii u kultivaru 'Cio-Cio-San' v překladu Butterfly. Kultivar byl vybrán z deseti semenáčů (většina semenáčů byla velmi volného růstu proto byl vybrán nejkompaktnější semenáč).

Saxifraga 'Elvis Presley' (Skupina Blues)

Saxifraga Elvis Presley Kultivar vznikl opylením S. x poluanglica 'Tvůj Úspěch' x S. lowndesii pod číslem 13/95/MAIX/(TUL1) Autoři J. Bürgel, O. Maixner 1995 až 1999. Popis: Trs vystoupavý volnější s výběžky do 1 cm. Růžice mírně konvexní o průměru 14 - 20 mm. List podlouhlý, mírně kopisťovitý o rozměrech 2,1 - 2,4 x 7,6 - 7,9 mm se třemi póry. List tmavě zelený, na podzim se spodní část listu zbarví do purpurova. Lodyha 5 mm. Kvete časně začátkem března. Poupě dlouhé, květ velký o průměru 16 mm, úzce vázovitý později miskovitý až plochý s korunními lístky zpět ohnutými. Korunní lístky o rozměrech 5,4 -7,4 x 8,8 - 11 mm jsou lžičkovitě prohnuté se srolovanými okraji. Korunní lístky se nejdříve překrývají později jsou široce rozestálé. Blizny červené, prašníky tmavě purpurové, po prasknutí nemají pyl, nektarový kroužek je nevýrazný. Kultivar s tmavým květem a výrazným tvarem květu. Nová kombinace křížení, velkokvětý kultivar vhodný pro skleník.

Saxifraga 'Louis Armstrong' (Skupina Blues)

Saxifraga Louis Armstrong Kultivar vznikl opylením S. x poluanglica 'Tvůj Úspěch' x S. lowndesii pod číslem 13/95/MAIX/(TUL2) Autoři J. Bürgel, O. Maixner 1995 až 1999. Popis: Trs vystoupavý s výběžky do 1 cm. Růžice přímá, otevřená, s listy velmi mírně konvexně prohnutými. Průměr růžice je 14 mm. List je podlouhlý o rozměrech 2,2 x 5,9 - 7 mm s 1-2-(3)mi póry. Lodyha 0,5 cm se čtyřmi lodyžními lístky. Květ miskovitý o průměru 18 mm s rozestálými korunními lístky. Korunní lístky obvejčité o rozměrech 7,1 x 10,8 mm, barva výrazná, šarlatově purpurová. Blizny tmavě růžové, prašníky velmi tmavě purpurové donášejí pyl jen sporadicky . Kultivar roste dobře až bujně v polostínu a ve skleníku. S jistou nadsázkou byl tento kultivar pro jeho tmavou barvu nazván při jedné přednášce mezinárodního semináře v Holandsku Saxifraga 2000 kultivarem století.

Saxifraga 'Satchmo' (Skupina Blues)
S. x poluanglica 'Tvůj Úspěch' x S. lowndesii (TUS 2) Autoři J. Bűrgel & O. Maixner 1995-1999. Popis: Trs měkčí s výběžky do 1 cm. Růžice otevřené 11 mm v průměru s listy 5 x 1,9 mm, a s 1, (2) pory. Lodyha do 5 mm, jednokvětá. Listy růžice přecházejí plynule v několik lodyžních listů. Květ kalíškovitý až miskovitý 18 mm v průměru. Korunní lístky široce obvejčité, purpurové, tmavě purpurové o rozměrech 9x10 mm, širší než delší. Lodyha tmavorůžová, prašníky velmi tmavě purpurové. Výjimečný kultivar vhodný pro alpinkový skleník.

Saxifraga 'William Shakespeare' (Skupina Blues)

Saxifraga William Shakespeare Saxifraga x poluanglica 'Tvůj Úspěch' x Saxifraga lowndesii pod číslem (TUS1). Podle morfologických znaků se jedná o výše jmenované rodičovství. Autoři J. Bürgel a O. Maixner 1995 až 1999. Popis: Trs vystoupavý, s výběžky do 1 cm délky. Růžice přímá o průměru 18 mm, list podlouhlý, úzce klínovitý o rozměrech 2,4 x 7 mm. Barva listu zelená na podzim výrazně hnědě-purpurová. List s 1-(3) mi póry. Lodyha 5 mm dlouhá s nachovým nádechem nese jeden vázovitý květ o průměru květu 16 mm. Korunní lístky široce obvejčité s celokrajným okrajem, purpurové. Rozměr korunních lístků je 6,8 x 8 mm. Blizny purpurové, prašníky purpurové, nektarový kroužek purpurový. Počet pórů ukazuje k rodičovskému druhu S. lowndesii, celkový vzhled však připomíná kultivary binomu poluanglica.

Saxifraga 'Gina Lolobrigida ' (Skupina Blues)
Kultivar vznikl opylením S. x poluanglica ' Tvůj Přítel' pylem ze S. lowndesii vedený pod číslem 26/95/MAIX/(TPL1). Autoři J. Bürgel a O. Maixner. Popis: Trs kompaktní, vystoupavý s výběžky do 0,5 cm. Růžice přímá o průměru 13 mm. List podlouhle čárkovitý o rozměrech 2,1 x 9,2 mm s pěti póry. Lodyha 5 mm. Květ úzce vázovitý až vázovitý o průměru 14 mm. Poupě podlouhlé. Korunní lístky obvejčité, světle, teple, růžové o rozměrech 6,2 - 7 x 8 -9,6 mm. Listy čárkovité o rozměrech 2 x 8 mm. Blizny velmi světle růžové, prašníky velmi pravidelně uspořádané, purpurové až černé, nektarový kroužek světle růžový, celá vnitřní část květu světle zelená. Nová kombinace křížení, bohatě kvetoucí kultivar.

Saxifraga 'Sherlock Holmes'

Saxifraga Sherlock Holmes S. poluniniana x S. kotschyi (R2/ 98) Autor J. Bűrgel 1996-2000. Popis: Trs vystoupavý polokulovitý, kompaktní s výběžky do 1,5 cm. Růžice otevřená s listy velmi mírně konvexně prohnutými, 14 mm v průměru. U tohoto kultivaru kvetou I malé růžice o průměru jen 7 mm, kvetou jedním květem. Listy čarkovitě-kopistovité o rozměru 9 x 2,8 mm se 5ti až 6ti póry. Lodyha světle zelená do 4 mm dlouhá nese jeden až šest květů. Lodyha s 6ti lodyžními lístky a pěti listeny. Květenství ve vrcholíku, kalich světle zelený. Květ kalíškovitý o průměru až 14 mm. Květní lístky obvejčité až široce obvejčité o rozměrech 6x8 mm, světle žluté. Blizna bílá, prašníky teple žluté, nektarový kroužek žlutý. Tento kultivar je vitální, velmi bohatě kvete a je vhodný pro venkovní použití.

Saxifraga 'Gerard Philipe'
Saxifraga x poluanglica 'Tvůj Úspěch' pylem ze Saxifraga SEP 47 pod číslem TUS3. Autoři J. Bürgel a O. Maixner 1995 až 1999. Popis: Trs pevný, vystoupavý s výběžky 5 mm, růžice přímá s listy mírně konvexními má průměr 11 až 13 mm, list čárkovitý o rozměrech 2 - 2,5 x 5,9 - 8mm , se 3 - 5 ti póry. Lodyha do 1 cm nese tři velmi mírně odstáté lodyžní listy. Kalich široký, kališní listy hnědopurpurové se zelenou špičkou. Poupě kulovité, květ drobný, úzce vázovitý, později vázovitý o průměru 10 mm. Korunní lístky tmavě růžové až světle purpurové, blednoucí, o rozměrech 5,3 x 9 mm, jsou obvejčité. Blizny růžové, prašníky tmavě růžové až purpurové, po prasknutí plné pylu, nektarový kroužek je nevýrazný, růžový jako celá vnitřní část květu.

Saxifraga 'Harold Lloyd'
Kříženec Saxifraga poluniniana a Saxifraga SEP 47. Autor J. Bürgel 1994 až 1999. Popis : Trs vystoupavý s výběžky do 1 cm. Růžice otevřená o průměru 6 - 9 mm, list podlouhlý o rozměrech 1,9 x 4,7-5,3 mm se 3mi-5ti póry. Lodyha jednokvětá 1 - 1,5 cm dlouhá, olistěná 4mi šikmo odstávajícími lodyžními listy. Květ drobný , pravidelný , miskovitý až plochý s květními lístky zpět ohnutými o průměru 12 mm. Korunní lístky obvejčité 8,4 x 11,2 mm, na vrcholu zubaté, při dokvétání velmi světle růžové. Blizny světlounce růžové, prašníky cihlově červené, nektarový kroužek nevýrazný žlutězelený.

Saxifraga ´Merlin´
V roce 1991 byla Saxifraga clivorum opylena pylem S. scleropoda. Ze sedmi rostlin byl vybrán nejlepší semenáč. Popis: Trsy pevné, kompaktní, růžice s mírně konvexně prohnutými listy. Listy o rozměrech 3 až 4 mm x 1,5 až 2 mm jsou zelené, čárkovité, kýlnaté, obrvené skoro po celé délce okraje . Lodyha žlutozelená, 5 cm dlouhá, silně obrvená tenkými nežláznatými brvami. Lodyha nese pět až šest lodyžních lístků, které jsou čárkovité až kopisťovité, mírně odstávající. Kališní lístky žlutozelené, žláznatě fialově obrvené. Květenství je krátký hroznovitý vrcholík se třemi až sedmi květy. Květ žlutý, miskovitý 6 až 8 mm v průměru. Květní lístky o rozměrech 6 x 2 mm jsou široce obvejčité, při okraji mírně zvlněné. Prašníky oranžové, blizna zelená, nektarový kroužek žlutý. Autor kultivaru a popisu O. Maixner, název - Merlin je čaroděj anglické mytologie.

Podle Mezinárodního kódu nomenklatury pro pěstované rostliny 1995 je nutno ustavit skupiny kultivarů, jsou to skupiny:
Skupina Beat pro křížence Saxifraga aretioides x S.lilacina a S. media x S.lowndesii, (S. x anglica x S. lowndesii), pro kultivary 'Beatles' a 'Vysoké Mýto'. Skupina Blues pro křížence Saxifraga aretioides x S. lilacina x S. media x S. poluniniana x S. lowndesii, (S. x poluanglica x S.lowndesii) pro kultivary 'Louis Armstrong', 'Elvis Presley', 'Gina Lolobrigida' a 'William Shakespeare'.


Připravil a fotografoval Jan Bűrgel, 2004 e-mail: janburgel@volny.cz© 2000 - 2012. Obsah a design:Martin Pilný
71055